15.6.2017: Faglig arena for informasjonsforvaltning

Juridiske hindre, eller et hav av uutnyttede muligheter? Ofte skylder vi på lovverket som hinder for datadeling. Holdninger og kultur kan også ha skyld i mangelfull utnyttelse av data. Vi vil gå inn i dette temaet igjen og både inkludere inntoget av personvernforordningen, hva det vil si for mulighetene for deling og gjenbruk og hvilke løsninger vi bør begynne å tenke på. Forvaltningslovsutvalgets arbeid aktualiserer også igjen dette temaet. I tillegg presenterer vi resultatet fra felles datakatalog omkring beskrivelsen av hjemmel og formål for datasett.

Publisert: 13. jun 2017, Sist endret: 21. feb 2018

Med ca 60 personer tilstede hadde vi livlige diskusjoner og gikk dypt i materien i en del problemstillinger omkring både dagens regelverk og mulighetene for å kunne gjennomføre en kun-en-gang-praksis i Norge, med et tydelig fokus på å kunne ivareta personvernet. Det var svært interessant å høre Anders Gjøen snakke om hvilken filosofi som preger EU sin tilnærming til temaet, men også å høre Knut Ole sin presentasjon av hvordan dagens lovverk i Norge allerede tilrettelegger sterkt for deling av informasjon. Også Eirin i Datatilsynet var enige i den felles nytten en kun-en-gang tilnærming vil ha for personvernet, blant annet i forhold til dataminimalisering. Lånekassen sitt konkrete eksempel på å raskt kunne finne informasjon om hjemler og formål knyttet til bruk av data, illustrerer godt behovet for en felles datakatalog. Vi hadde mange gode og nyttige debatter, og vi ser med glede at mange ser frem til høstens samlinger. God sommer!

Velkommen ved Jon Holden og Pia V. Jøsendal, Difi

 

Single Digital Gateway-forordningen. Veien til «once only» i EU

Anders Gjøen - EU-kommisjonen

Hva sier regelverket om tilgang til og viderebruk av informasjon?

Ole Knut Løstegaard - Justisdepartementet

Kun én gang – hvordan få det til? Jussen er løsningen, ikke problemet!

Jon Berge Holden - Difi:

Personvernforordningen (GDPR) og gjenbruk av data

Eirin Oda Lauvset, Datatilsynet

Regel- og tjenesteutvikling og nye muligheter ved bruk av felles datakatalog

Liv Simonsen, Lånekassen

 

Deldette

Kontakt

Kommentarer

Skriv ny kommentar

* obligatorisk felt som du må fylle ut