18.10.2018 Innovasjon i eget hus

Visste du at god informasjonsforvaltning trekkes fram som den viktigste forutsetningen for arbeidet med kunstig intelligens (KI)? Alle offentlige virksomheter ønsker det samme – å tilby best mulig tjenester til brukerne våre for minst mulig penger. Vi ønsker alle sammen å være innovative og å kunne tilby brukerne våre stadig bedre tilpassede og effektive tjenester. Vi vi ha alt fra automatiserte avgjørelser og dataprofilering til prediksjonsmodeller, samt smart bruk av data til virksomhetsstyring.

Publisert: 01. nov 2018, Sist endret: 01. nov 2018

Alt dette forutsetter god informasjonsforvaltning. Hva er så det, og hvordan henger det sammen med begreper, modeller og orden i eget hus? Og hvordan kommer vi i gang med kostnadseffektiv innovasjon på informasjonsforvaltningsområdet?

Vi ønsker deg velkommen til dette seminaret der vi skal være litt «nedpå» og snakke bl.a. om følgende: informasjonsforvaltning og hvorfor det er viktig, de forskjellige innovasjonsnivåene, datakvalitet, GDPR, tverrfaglige samarbeid til KI-området og prediksjonsmodeller.

Program

09.00 Velkommen ved Pia V. Jøsendal, Difi og Silje Emilienne Aanderud-Larsen, NAV

09.10 Informasjonsforvaltning og innovasjon - grunnmur og romrakett? ved Silje Emilienne Aanderud-Larsen, NAV

09.30 Praktisk informasjonsforvaltning - hvor modne er vi? ved Gustav Aagesen, Lånekassen

09.50 Pause

10.15 Trash in, trash out? Om data- og informasjonskvalitet ved Silje Emilienne Aanderud-Larsen, NAV

11.35 Trenger vi en “digitaliseringsklar lovgivning” og i så fall hvordan kommer vi dit? ved Tone Bringedal, Difi

12.00 Lunsj

13.00
 Digital transformasjon og innovasjon - hva har det med informasjonsforvaltning å gjøre? ved Elin Våge Lafton, NAV

13.20 “Blokkjeder i offentlig sektor” ved Stein Bjørnstad, Deliotte

13.40 Pause

14.00
 Hva er KI og maskinlæring, og hvordan brukes det i praksis? ved Cathrine Pihl Lyngstad, NAV

14.20 Lånekassens erfaringer med bruk av KI ved Severin Baugstø Hanssen og Liv Simonsen, Lånekassen

14.40 Oppsummeirng og vel hjem ved Pia V. Jøsendal, Difi

Deldette

Kontakt