18.12.2017 Gevinstseminar med førjulsstemning

Her finner du opptak og presentasjoner.

Publisert: 18. des 2017, Sist endret: 18. des 2017

Opptak fra seminaret på regjeringen.no


Innledning og mål for dagen
Elin Kristine Fjørtoft, seniorrådgiver, og Jens Nørve, avdelingsdirektør, Difi

Klart språk og klart lovspråk er viktig for demokrati og deltakelse – men, gir det noe penger i kassa?
Sissel Motzfeldt og Elisabeth Harlem Eide, seniorrådgivere, Difi

Gevinstrealisering, forandring som fryder…? 
Asker kommune er en av mange norske kommuner som står midt oppe i en spennende reformprosess. Hva skal vi være stolte av å ha oppnådd ETTER kommunesammenslåingen, og hvordan kan vi faktisk vise at det vi har gjort har hatt ønsket effekt?
Lars Bjerke, rådmann i Asker kommune og Geir Graff, programleder Asker kommune

Innovative anskaffelser - to historier fra virkeligheten
Johan Englund, seniorrådgiver, Difi og Liv Marte Nordhaug, prosjektleder innovasjon, NORAD

Digitaliseringsstrategien for offentlig sektor - gir den gevinster, da? 
Grete Orderud, avdelingsdirektør, Difi

Ledelse i ny tid
Kompetanse for ledere i strategisk ikt-kompetanse; hva har vi gjort og veien videre!
Per Foss, direktør, Patentstyret 

Program for bedre styring og ledelse
Erfaringer fra Digitaliseringsrådet
Elin Kristine Fjørtoft, seniorrådgiver, Difi

Arbeids- og sosialdepartementets gave til fellesskapet
Arne Buhs, spesialrådgiver, Arbeids- og sosialdepartementet

Prosjektveiviseren – og gevinstrealisering – hva er nytt? 

Har det blitt mindre handlingsrom for innovasjon? Innovasjon innenfor statlige rammebetingelser
Hilde Singsaas, direktør,  Direktoratet for økonomistyring, og Jan Hjelle, ekspedisjonssjef, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Deldette

Kontakt