2018.04.26 EHF-konferansen - digital samhandling i anskaffelsesprosessen

Her finner du presentasjoner og opptak.

Hva skjer på anskaffelsesområdet, og hvilken rolle spiller Difi?

Avdelingsdirektør Dag Strømsnes, Difi

Program for digitale anskaffelser, innretting og prioriterte tiltak i 2018

Seksjonssjef André Hoddevik, Difi 

Gevinster og gevinstrealisering ved digitalisering – hva forventes?

Fagdirektør Gunnar Wessel Thomassen, Difi

Kvalifikasjon av leverandøren 

ESPD EHF er her – nyttig for både oppdragsgivere og leverandører?

Daglig leder Jostein Frømyr, Edisys Consulting

Hva kan eCertis gjøre for deg 

Seniorrådgiver Hilde Kjøseth, Difi

Digitale bestillingsprosesser

Seniorrådgiver Jan Mærøe, Difi 

Styringsinformasjon basert på innkjøpsdata

EHF som kilde til styringsinformasjon

Seniorrådgiver Jostein Engen, Difi 

Praktisk bruk av innkjøpsdata til styring – Slik gjøres det hos UiO!

Jacob Landsvik og Tori Norheim Sandlie, Universitetet i Oslo

Spørsmål fra salen – Difi svarer (SMS underveis)


Parallellsesjon 1 – hvordan lages EHF og hvordan kan du bidra?

Prosessrammeverk er viktig for utvikling av EHF

Seniorrådgiver Petter Vinje, Difi

Hvordan er prosessen for å lage en EHF og hvordan kan du bidra?

Seniorrådgiver Jan Mærøe, Difi 

Eksempel - DPS som en koreografi som nyttiggjør seg EHF - hvilke systemtilpasninger kreves? 

Seniorrådgiver Wenche Ludviksen Sæther, Difi

Hva består de tekniske elementene av i EHF og hvordan forvaltes formatet?

Seniorrådgiver Erlend Klakegg Bergheim, Difi 

Parallellsesjon 2 – for brukere og leverandører av elektroniske faktura- og betalingsløsninger (post-award)

Praktisk innføring av europeisk norm for fakturering

Daglig leder Jostein Frømyr, Edisys Consulting

Bankene er klare med nytt kundegrensesnitt for betalinger - er du? 

Kristin Maltau, DNB
Kjell Arne Rekaa, Sparebank 1
IT-arkitekt Lars Fixdal, Nordea

Samhandlingsarkitekturer med hovedfokus på eMelding

Klaus Vilstrup Pedersen, Difi

Paneldebatt: Hvordan øke bruken av elektronisk faktura og betalingsinitiering

Kristin Maltau, DNB
Kjell Arne Rekaa, Sparebank 1
IT-arkitekt Lars Fixdal, Nordea
Jens Aabol, Difi
Jostein Engen, Difi
Klaus Vilstrup Pedersen, Difi

Publisert: 24. apr 2018, Sist endret: 12. okt 2018

Deldette

Kontakt