2019.03.13 Oppfølging av statsansatteundersøkelsen 2018 - Digital modenhet i staten

Se direktesending fra seminaret. Her finner du også opptakene etter seminaret.

Publisert: 05. mar 2019, Sist endret: 12. mar 2019

Direktesending

Program

08.30  Kaffe/te og enkel servering
09.00  Velkommen
Resultater fra statsansatteundersøkelsen, ved Simen Hustad, Difi
Digital modenhet i IT i praksis, ved Lars von Marion, Rambøll
Digital transformasjon og modenhet, ved Ellen Strålberg, Difi
10.00  Pause
Digitalisering i staten, ved Svein Kristensen, Digitaliseringsrådet
Digital kompetanseheving i Statped, ved Marthe Lybak Greve og Arnt-Helge Ljoså, Statped
11.00  Slutt

5 232 ansatte i staten besvarte Difis statsansatteundersøkelse i november 2018. Undersøkelsen måler blant annet digital modenhet. Resultatene fra undersøkelsen viser at langt flere ledere i staten ønsker å utnytte mulighetene som ligger i digitalisering sammenliknet med resultatene fra forrige undersøkelse i 2016. 

Statsansatteundersøkelsen viser imidlertid at staten fortsatt har en vei å gå på det digitale området. Under halvparten av lederne mener at virksomheten er rigget for å nyttiggjøre seg mulighetene i den digitale utviklingen. Rundt halvparten av lederne mener at virksomheten har tilgang til nødvendig digital kompetanse, men de er usikre på om de har gode nok rutiner for å holde ansattes digitale kompetanse oppdatert. Det er en stor variasjon blant de ansatte i hvilken grad de kjenner, diskuterer og utforsker digitale muligheter. 

Vi inviterer til frokostseminar hvor vi ser nærmere på digital modenhet, hvilke kompetanser ledere og medarbeidere trenger for å øke den digitale modenheten, og hvordan vi helt praktisk kan jobbe med dette.

 

Deldette