21.11.2018 Forvaltningskonferansen

Her kan du se opptak og presentasjoner fra konferansen.

Publisert: 19. nov 2018, Sist endret: 22. nov 2018

Fem på gaten

Velkommen

Direktør Steffen Sutorius, Difi

                              Departementene i førersetet for omstilling?

 

Innledning

Statsråd Monica Mæland, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Departementene i førersetet for omstilling? Hva skal til?

Direktør Steffen Sutorius, Difi

                    Samarbeid for omstilling og innovasjon

 

Seminar

Lede omstilling i praksis

Konserndirektør for HR og digitalisering Øystein Vikingsen Fauske, Ekornes

Norsk næringsliv i omstilling – hvordan tilrettelegger departementene?

Direktør Ole Erik Almlid, NHO

Innovasjon i kommunesektoren

Direktør Helge Eide, KS

Panelsamtale 

Direktør Sigrun Vågeng, NAV
Direktør Ole Erik Almlid, NHO
Divisjonsdirektør Mona Skaret, Innovasjon Norge

Mål- og resultatstyring - til hinder, eller hjelp for omstilling og innovasjon?

Direktør Hilde Singsaas, Direktoratet for økonomistyring 

Torbjørn Røe Isaksen

Innovasjon i staten – en temperaturmåling basert på Difis innovasjonsbarometer

Avdelingsdirektør Hildegunn Vollset, Difi

Vilkår for førerrett – erfaringer fra innovativ problemløsning mellom fire etater i tre sektorer

Prosjektleder Jan Edv. Isachsen, Vegdirektoratet
 

          Digitalisering – hvordan løse den gordiske knuten?

 

Per Lægreid

Hvordan kan departementene bidra til utvikling og omstilling i en digital verden?

Leder Svein Kristensen, Digitaliseringsrådet

Organisering og ledelse av IKT- arbeidet i departementene

Departementsråd Eli Telhaug, Arbeids- og sosialdepartementet

Jussen som premissgiver 

Prof. dr. juris Dag Wiese Schartum, Universitetet i Oslo
Ekspedisjonssjef Fredrik Bøckman Finstad, Justis- og beredskapsdepartementet

                               Balansegangen mellom fag og politikk

 

Forholdet mellom politisk ledelse og embetsverk

- KMD arbeider med et dokument om forholdet mellom politisk ledelse og embetsverk og en dilemmasamling om samme tema. Målgruppen for begge dokumentene er primært departementene.

Departementsråd Eivind Dale, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Departementene og Stortinget – en diskusjon om politikk og handlingsrom  

Tidligere departementsråd Eva Hildrum, Samferdselsdepartementet
Daglig leder i Civita og tidligere utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Difi takker for dagen

 Bilder 

Klikk på bildet for å se hele albumet på Flickr.

Forvaltningskonferansen 2018

Deldette

Kontakt