22.11.2017 Forvaltningskonferansen

Her finner du opptak og presentasjoner etter konferansen.

Publisert: 21. nov 2017, Sist endret: 04. mar 2019

Se hele Flickr-albumet vårt fra konferansen

 
 

09.00    Åpning

Trenger vi staten i regionene?

 

Velkommen

Kommunal- og moderniseringsministeren Jan Tore Sanner

  Opptaket med statsråden utgikk dessverre pga. problemer med bilde/lyd.

  Last ned presentasjon (PDF)

   Staten samlet eller spredt

   Presentasjon av Difi-rapport 2017:10 «Hva skjer med regional statsforvaltning? Utviklingstrekk, drivkrefter og muligheter.»

   Direktør Steffen Sutorius, Difi

   Hovedutfordringer i regional statsforvaltning – om fragmenteringen og mulighetene for effektivisering og samordning

   Daglig leder Geir Vinsand, NIVI Analyse A/S 

   Regionale oppgaver eller nasjonale funksjoner i distriktene?

   Erfaringer fra tre statlige virksomheter – ved to av dem.

   Arkivverket, som eksempel på etat som har gått bort fra geografisk inndelingen i regioner og heller organiserer sitt regionale apparat etter funksjon på tvers av geografiske lokasjoner

   Arkivverket

   Riksarkivar Inga Bolstad

   Tolletaten går fra å vente på seilskutene til å velge ut kontrollobjekter basert på digital etterretning før ankomst. Tilstedeværelsen må bestå, men endrer gradvis karakter. En refleksjon over forskjellene mellom Tolletaten og DFØ, der digitaliseringen fjernet behovet for geografisk spredning.

   Tolletaten

   Tolldirektør Øystein Børmer

   Regionale oppgaver eller nasjonale funksjoner i distriktene? Samtale

   Pause

   Innovasjon og eksperimentering: Når kan vi frigjøre oss fra geografi, og hvilke muligheter gir det for innovasjon og nytenkning?

    

    

   NAV-kontoret har ikke fire vegger

   NAV-leder Esther Gilen, NAV Lillehammer-Gausdal

   Eksperimenter og evaluering

   Hva som skal til for å sikre god evaluering og dermed et godt kunnskapsgrunnlag om reformer og omstillingsprosesser.

   Professor Alexander Cappelen, NHH

   I hvilken grad er det ønskelig med en spredt stat i den digitale tidsalder?

   Nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre 
   Fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland, Fylkesmannen i Oslo og Akershus
   Luftfartsdirektør Lars Kobberstad

   11.30 Lunsj

   Innebærer digitalisering sentralisering eller desentralisering?

    

    

   Demografiske megatrender – urbanisering/sentralisering i et lengre tidsperspektiv

   Førsteamanuensis Erling Dokk Holm, Høyskolen Kristiania

   Hvilke muligheter ligger i automatisering og robotisering for statlige virksomheter?  

   Teknologidirektør Shahzad Rana, Microsoft

   Hvorfor bør vi slutte å snakke om Den digitale revolusjonen? 

   Førstelektor Karl Fredrik Tangen, Høyskolen Kristiania

   Pause

   Om å styre og lede et lappeteppe

    

    

   Å lede på avstand - utfordringer og muligheter

   HR-sjef Manuela Ramin Osmundsen, Miljødirektoratet

   Innvikling, avvikling og utvikling

   Nye forståelse og verktøy for motivasjon i endringsprosesser

   Psykolog Petter Ingebrigtsen

   15.00 Vel hjem

   Deldette

   Kontakt