23.11.2017 Anskaffelseskonferansen

Opptak og presentasjoner fra konferansen. Opptakene vil bli tekstet.

Publisert: 22. nov 2017, Sist endret: 30. okt 2018

Bilder fra konferansen

Regjeringens målsettinger på anskaffelsesområdet

Statssekretær Lars Jacob Hiim, Nærings- og fiskeridepartementet

Nye Difis strategi - anskaffelser et viktig verktøy

Direktør Steffen Sutorius, Difi Last ned presentasjon (pdf)

Lansering av Anskaffelsesakademiet

Leverandørmarkedets forventninger til offentlige innkjøpere

Administrerende direktør Kristin Skogen Lund, NHO

Utfordringsbildet for offentlige anskaffelser 

Avdelingsdirektør Dag Strømsnes, Difi

​Utdeling av prisen for bærekraftige anskaffelser

Vinner ble Vann- og avløpsetaten ved Oslo Kommune. Gratulerer! 

 

Utviklingstrender sett fra Verdensbanken

Vice president and Chief Procurement Officer Enzo de Laurentsis, World Bank Last ned presentasjon (pdf)

Anskaffelsesstrategi og nye leveransemodeller i Skatteetaten

Skattedirektør Hans Christian Holte Last ned presentasjon (pdf)

Bedre tjenester gjennom digitalisering  

Finansbyråd Dag Inge Ulstein, Bergen kommune Last ned presentasjon (pdf)

Dette oppnår vi med bedre styring og digitalisering

Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe, Universitetet i Oslo Last ned presentasjon (pdf)

Samtale

Skattedirektør Hans Christian Holte
Finansbyråd Dag Inge Ulstein, Bergen kommune
Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe, Universitetet i Oslo

Utdeling av prisen for digitalisering og god styring

Vinner ble Tysvær Kommune. Vi gratulerer!

 

Fra politiske mål til økt grønn verdiskapning med innkjøpssjefen

Elverum kommune, innkjøp og byggeprosjekt hånd i hånd Last ned presentasjon (pdf)

Ordfører Erik Hanstad, Elverum kommune
Enhetsleder byggeprosjekter Hans Erik Skari, Elverum kommune
Innkjøpssjef Morgan Johansen, Elverum kommune

Kriminelle bygger Norge

Hva slags samfunn vil vi ha?

Forfatter og tidligere journalist i Aftenposten Einar Haakaas

Einar Haakaas sitt innlegg er ikke tilgjengelig i opptak (Difi)

Kl. 13.15 - Parallelle sesjoner del I

 

Sesjon 1: Bruker vi handlingsrommet? Erfaringer så langt

Møteleder: Bente Hagelien, Difi

De viktigste endringene i de nye reglene, praktiske erfaringer, samt siste nytt fra KOFA og domstolene

 

Innkjøpssjef Birgitte Gullestad i Bergen kommune Last ned presentasjon (pdf)

 

Advokat Oda Hellenes Ekre, Advokatfirmaet Wiersholm Last ned presentasjon (pdf)

Sesjon 2: Norges første innovasjonspartnerskap

Møteleder: Johan Englund, Difi

Som første kommune i Norge, og blant de første i Europa, prøver Stavanger den nye prosedyren. Målet er radikalt nye løsninger i helsesektoren. 

Erfaringer så langt. Fungerer innovasjonspartnerskap etter hensikten? 

 

Seniorrådgiver Mari Vestre, Difi Last ned presentasjon (pdf)

Fungerer innovasjonspartnerskap etter hensikten?

Prosjektleder Marianne Sigurdsen Schwerdt, Stavanger kommune Last ned presentasjon (pdf)

Samtale

Seniorrådgiver Jorunn- Birgitte Gjessing-Johnrud, Innovasjon Norge Last ned presentasjon (pdf)
Tore Andre Sines, prosjektleder, Nasjonalt program for leverandørutvikling

Sesjon 3: Digitale anskaffelser – hva betyr det for oss og hva er utfordringen?

Møteleder: André Hoddevik, Difi

 

Seksjonsleder Gunnar Bru, Statens Vegvesen

Bedre anskaffelser i Skatteetaten – innføring av kategoristyring og bruk av digitale verktøy

Underdirektør Jostein Engen, Skatteetaten Last ned presentasjon (pdf)

Hva er det viktigste Lørenskog kommune har gjort for å forbedre sine innkjøp gjennom digitalisering?

Innkjøpssjef Marianne Sætra, Lørenskog kommune Last ned presentasjon (pdf)

Hvilke utfordringer møtte vi i prosessen med å ta i bruk digitale løsninger, og hva har vært våre viktigste grep for å hente ut gevinstene?

Paneldebatt

Seksjonsleder Gunnar Bru, Statens Vegvesen
Underdirektør Jostein Engen, Skatteetaten
Innkjøpssjef Marianne Sætra, Lørenskog kommune
Advokat Arnhild Dordi Gjønnes, NHO

Sesjon 4: Statens Innkjøpssenter – status og planer. Leverandørperspektivet

Møteleder: Kjetil Østgård, Difi

Nytt fra Statens innkjøpssenterOppsummering av 2017. Planer for 2018.

Avdelingsdirektør Kjetil Østgård, Statens innkjøpssenter Last ned presentasjon (pdf)

Leverandør til statlig fellesavtale - både skummelt og spennende! 

Administrerende direktør Per Gundersen, Maske AS
Director public Tove Larsen, Staples Norway AS
Fagdirektør Barbro Bottheim, Difi
Seniorrådgiver Margit Bersvendsen Grønli, Difi Last ned presentasjon (pdf)


Sesjon 5: Forhandlinger – mine beste tips

Møteleder: Trygve Laake, Difi

Høydepunkter om forhandlinger og forhandlingsteknikk

Tidligere Innkjøpsrådgiver i UKE Trine Iren Samuelsen, DnB Last ned presentasjon (pdf)

Det juridiske handlingsrom

Advokat og partner Torstein Arendt, Kluge Advokatfirma Last ned presentasjon (pdf)

Sesjon 6: Pressede budsjetter krever effektivisering

Møteleder: Birgit Enger Nordstrand, Difi

Hvordan effektivisere og realisere gevinster gjennom offentlige anskaffelser. Metodikk og praksis.

Prosjektleder Kari Janne Pedersen, Østre Toten Kommune: Last ned presentasjon (pdf)

 

Direktør direktør økonomi og virksomhetsstyring Marianne Nordby Fålun, Statsbygg Last ned presentasjon (pdf)
Seniorrådgiver Birgit Enger Nordstrand, Difi

Sesjon 7: Den klimasmarte innkjøper

Møteleder: Odd Olaf Schei, Difi

Vi knuser klimamyter og avdekker barrierer og viser muligheter for grønn næringsutvikling. 
Eksempler og metoder som gjør klimasmarte og kostnadseffektive anskaffelser enkelt.

 

Adm. direktør Idar Kreutzer, Finans Norge Last ned presentasjon (pdf)

 

Teamleder Svein Erik Svendsen og anskaffelsessjef Oddveig Åsegg, Sarpsborg kommune Last ned presentasjon (pdf)

 

Innkjøpssjef Hellik Hoff og kontraktsforvalter Øystein Fjæra, Ruter Last ned presentasjon (pdf)
Seniorrådgiver Odd Olaf Schei, Difi Last ned presentasjon (pdf)

Paneldebatt og dialog med salen

Sesjon 8: Statlige fellesavtaler - oppfølging av og bruk

Møteleder: Kjetil Østgård, Difi

Avtaleforvaltning – hva er virksomhetenes ansvar?
God forvaltning av de statlige fellesavtalene forutsetter tydelig identifisering av hva som er den enkelte virksomhets ansvar og hva som er innkjøpssenterets ansvar

Avtaleforvaltning – hva er virksomhetenes ansvar?

Prosjektleder Margit Bersvendsen Grønli, Statens innkjøpssenter Last ned presentasjon (pdf)
Anskaffelsesansvarlig Kjersti Christina Moodey, NAV‎
Kontraktsrådgiver Kristian Jørgen Gythfeldt, ‎Jernbanedirektoratet

Digitale løsninger for bruk av fellesavtalene
Fellesavtalene forutsetter bruk av digitale løsninger. Når skal digitale løsninger for bestilling, gjennomføring av mini konkurranser og leverandørportaler benyttes, og hva betyr dette for brukerne?

 

Seksjonsleder André Hoddevik, Difi Last ned presentasjon (pdf)

Hvilken støtte kan DFØ-kunder få til bruk av fellesavtalene

Prosjektleder Tore Bakken Bolme, Direktoratet for økonomistyring Last ned presentasjon (pdf)

Deldette