25.10.2017: Digitaliseringsrådet inviterte til frokostseminar! Gordiske knuter i digitaliseringsprosjekter – hvordan kan vi løse dem?

Digitaliseringsrådet lanserte sin årlige erfaringsrapport, Gordiske knuter i digitaliseringsprosjekter.

Publisert: 23. okt 2017, Sist endret: 29. okt 2018

Velkommen

ved Svein Kristensen, leder av Digitaliseringsrådet

Gordiske knuter i digitaliseringsprosjekter – våre erfaringer

ved Nina Aulie, medlem av Digitaliseringsrådet

Hvordan lykkes med samarbeid på tvers?

Samtale med direktøren i Utlendingsnemnda, Ingunn Sofie Aursnes

En dansk kommentar til de norske funnene – hva sammenfaller og hva er forskjellig?

ved det danske IT-prosjektrådet, Erik Andreasen

Spørsmål og dialog med salen

Avsluttende refleksjoner

ved ekspedisjonssjef Jan Hjelle, KMD

Deldette