29.11.2018 Erfaringsseminar om e-læring: Hvordan få til gode læringsløp?

Se opptak og presentasjoner fra seminaret.

Publisert: 26. nov 2018, Sist endret: 03. des 2018

 

Velkommen

v/ Ragnhild Aamodt Grønlie, Difi
 

Status fra Difi 

v/ Tone Kastnes, Difi 

Den femårige satsingen på digital opplæring i staten På nett med læring er inne i sine siste måneder som program. Tone gir oss status på leveransene fra programmet og forteller hvordan vi i Difi vil jobbe videre med læring på nett. 
 

Oi, på nynorsk! – når virksomheten trenger å styrke nynorskopplæringen 

v/ Åste R. Ruud fra Domstoladministrasjonen og Aksel Torsnes Mehlum fra Språkrådet

Domstoladministrasjonen har tatt i bruk e-læringskurset Oi, på nynorsk! som et ledd i nynorskopplæringen. Åste forteller hvordan de har lagt opp dette tiltaket og hva de har erfart så langt. Aksel vil også komme med noen anbefalinger på hvordan kurset kan brukes basert på deres erfaringer i Språkrådet.

Effektive ledergrupper i Statped – en felles plattform for verdiskapning i etaten 

v/ Arnt-Helge Ljoså og Marte Lybak Greve, Statped

Statped har brukt Difis e-læringskurs «Utvikling av ledergrupper» i sitt nye lederutviklingsprogram. Hør hvordan de bruker dette som felles plattform for ledergruppene, og hvordan de sammen med rammeverk for god ledelse i staten, har satt sammen et godt tilbud til sine ledere.
 

Ledergruppeutvikling – bruk av Difis materiale i Skatteetaten

v/ Ingrid Berge og Randi Austnes-Underhaug, Skatteetaten 

Skatteetaten har plukket elementer fra Difis tilbud til ledere, både fra e-læringskurset Endringsledelse og Utvikling av ledergrupper, og satt det inn i en sammenheng som passer for dem. Hør hvordan de har lagt det opp. 
 

Hvordan komme i gang med strategisk kompetansearbeid? 

v/ Therese Idsøe Bentsen, Arkivverket og Kristin Lundtveit, Difi

Arkivverket har i løpet av det siste året jobbet smart med kompetanse. Nå er de klare for å gå fra plan til handling. Therese forteller hvordan de har jobbet, veivalg de har tatt og hva de nå står ovenfor. 
Deretter inviterer vi dere til en arbeidsøkt – hvordan får vi egentlig læring og utvikling til å skje? Sammen lager vi konkrete læringsløp. 

Takk for i dag!

Deldette