Anskaffelseskonferansen 2015

Se opptak og last ned presentasjoner fra konferansen. Sesjon 2 med kafédialog ble ikke filmet.

Publisert: 06. nov 2015, Sist endret: 11. jul 2018

Opptak fra konferansen

Åpning

Direktør Ingelin Killengreen, Difi

Regjeringens arbeid med offentlige anskaffelser

Statssekretær Lars Jacob Hiim, Nærings- og fiskeridepartementet

Offentlige anskaffelser: Hva vil skje de neste tre årene

Avdelingsdirektør Dag Strømsnes, Difi

Sett utenfra

OECDs advice on Best Practice for Procurement

Head of Public Procurement Unit Paulo Magina, OECD

Offentlige anskaffelser som strategisk virkemiddel

Hvordan kan innovative anskaffelser løse viktige samfunnsutfordringer og bidra til omstillingen av norsk økonomi? Oppsummering fra drømmeløftet.

Administrerende direktør Anita Krohn Traaseth og Beatrice Pignatel, advokat og innkjøpsansvarlig, Innovasjon Norge

Slik har anskaffelser blitt det viktigste for å effektivisere forsvaret

Administrerende direktør Ole Jørgen Vetvik, McKinsey  

Debatt: Hvilken kur gir best resultater for offentlig sektor?

  • Administrerende direktør Ole Jørgen Vetvik, McKinsey
  • Områdedirektør Helge Eide, KS   
  • Viseadministrerende direktør Steinar Marthinsen, Helse Sør-Øst  
  • Direktør Ingelin Killengreen, Difi

Parallelle sesjoner del 1

Sesjon 1: Gjør anskaffelser interessant for din toppleder

Hva vekket min interesse for anskaffelser?

Tidligere direktør Lars Henrik Bøhler, Politiets data- og materielltjeneste

Hvordan skape lederengasjement for anskaffelser?

Seniorrådgiver Per Sturla Wærnes, Difi

Sesjon 2: Ta samfunnsansvar gjennom offentlige anskaffelser (sesjon 2 ble ikke filmet)

Kafédialog 1: Nye regler gjør det enklere å ta miljøhensyn
Seniorrådgiver Ingrid Bjerke Kolderup, Difi

Kafédialog 2: Hvordan kjøpe miljøvennlig i praksis? 
Innkjøpskonsulent Jorunn Amundgård, Fredrikstad kommune

Kafédialog 3: Hvordan forhindre sosial dumping i offentlige kontrakter?
Seniorrådgiver Anne Cathrine Jacobsen, Difi

Kafédialog 4: Kontrollplikt – hva sjekker Arbeidstilsynet? 
Seniorrådgiver Stian Johnsen, Arbeidstilsynet

Kafédialog 5: Nye regler – enklere å ivareta sosiale hensyn ved vareanskaffelser?
Advokat Hanne Camilla Zimmer, Advokatfirmaet Hjort

Kafédialog 6: Hvorfor kjøpe kaffe fra sertifiserte produsenter
CRS-ansvarlig Atle Engelsen, Friele

Kafédialog 7: Hvordan avdekke korrupsjon?
Spesialrådgiver Tor Dølvik, Transparency International Norge

Sesjon 3: Lag en anskaffelsesstrategi med Difis nye mal

Hovedfunn fra Difi sin kartlegging av anskaffelsesstrategier

Seniorrådgiver Anders W. Skumsnes, Difi

Erfaringer fra DSB sitt arbeid med anskaffelsesstrategi

Seniorrådgiver Anne Marit Langedal, DSB

Erfaringer fra Bærum kommune sitt arbeid med anskaffelsesstrategi

Enhetsleder Heidi E. Rygg, Bærum kommune

Ny veileder og maler for anskaffelsesstrategi – hvordan lage og implementere en anskaffelsesstrategi
Seniorrådgiver Anders W. Skumsnes, Difi

Parallelle sesjoner del 2

Sesjon 4: Nye tildelingskriterier – nye muligheter

Kort om jussen: Kan du ta hensyn til annet enn innkjøpsprisen ved evaluering av prisen?

Seniorrådgiver Mari Benkow, Difi

«Flere veier til Rom» Dansk veileder om livssykluskostnader i offentlige anskaffelser

Chefskonsulent Michael Fibiger, Konkurrense- og Forbrugerstyrelsen

Hvordan gjøre det i praksis? NSB forteller hvordan de sikrer økonomisk lønnsomme investeringer i praksis ved å ta hensyn til livssykluskostnader

Innkjøpssjef Linda Rønneberg, NSB

Sesjon 5: Hvordan økt fleksibilitet gir deg bedre anskaffelser

Nye regler- flere muligheter?

Seniorrådgiver Carsten Eriksrud i Nærings- og fiskeridepartementet

Økt fleksibilitet – hva betyr det for innkjøperne

Avdelingsdirektør Gunnar Wedde, Utviklings- og kompetanseetaten, Oslo kommune

Sesjon 6: Spar tid og penger med digitale anskaffelsesprosesser

Slik blir innkjøpernes digitale hverdag

Seksjonssjef Andre Hoddevik, Difi

Elektronisk tilbudsinnlevering

Seniorrådgiver Vibeke Engsæth, Difi

Egenerklæringsskjema og -ordning som gjør det lettere å kontrollere om leverandører er seriøse

Seniorrådgiver Hilde Kjølset, Difi

Digitalt i praksis

Partner Ole Henrik Fjeld, Innkjøpskontoret

Deldette