Anskaffelseskonferansen 2016

Her finner du opptak og presentasjoner fra konferansen.

Publisert: 01. nov 2016, Sist endret: 09. jul 2018

Bilder fra konferansen

Møteleder: Svein Tore Bergestuen

Anskaffelser som et verktøy for Difis nye strategi

Direktør Steffen Sutorius, Difi - Se presentasjon her

Regjeringens arbeid på anskaffelsesområdet

Næringsminister Monica Mæland - Se presentasjon her

Næringsminister Monica Mæland og Ingebjørg Harto, NHO, i samtale med Svein Tore Bergestuen

Offentlige anskaffelser: Bidrar det til økt produktivitet og verdiskapning?

Administrerende direktør Christine Meyer, Statistisk sentralbyrå - Se presentasjon her

Hvordan kan offentlige anskaffelser bidra til å skape grønn konkurransekraft?

Administrerende direktør Idar Kreutzer, Finans Norge - Se presentasjon her

Tar vi nok samfunnsansvar?

Idar Kreutzer og Christine Meyer i samtale med Svein Tore Bergestuen

Hvordan vil nytt regelverket berøre deg?

Avdelingsdirektør Monica Auberg, Nærings- og fiskeridepartementet

Hva må du forholde deg til av nye digitaliseringsverktøy?

Seksjonssjef André Hoddevik, Difi -Se presentasjon her

Offentlige anskaffelser akkurat nå

Avdelingsdirektør Dag Strømsnes, Difi - Se presentasjon her

13.00 Parallelle sesjoner del 1

Sesjon 1: Nå må alle digitalisere

Fra digitalisering av enkeltprosesser til heldigitaliserte anskaffelsesprosesser – hva må på plass? Strategi for digitalisering av offentlige anskaffelser

Digitalisering forenkler og forbedrer offentlige anskaffelser

Seksjonsleder Andre Hoddevik, Difi

Eksempler fra virksomheter som er gode på digital informasjonshåndtering, bruk av teknologi og på å skape modenhet i egen virksomhet

Hvordan har Universitetet i Oslo styrket "Det gode innkjøp" gjennom digitalisering?

Innkjøpssjef Jacob M. Landsvik, Universitetet i Oslo - Se presentasjon her

Den digitale reisen

Innkjøpssjef Morten Deol, Drammen kommune - Se presentasjon her

Sesjon 2: Oversikt er grunnlaget for kategoristyring og effektivisering

Faktakunnskaper om hva virksomheten kjøper er en forutsetning for dialog med ledelsen, god styring og hensiktsmessig organisering av anskaffelsesarbeidet. Dette er avgjørende faktorer for virksomhetens evne til forbedring og effektivisering.

Oversikt gir grunnlag for kategoristyring og effektivisering

Seksjonssjef Hege Brinchmann, NAV - Se presentasjon her

Forbruksrapportering i Stortingets administrasjon

seksjonsleder Hanna Meland og seniorrådgiver Gunn Anny Lauvnes, Stortinget - Se presentasjon her

Sesjon 3: Ta plass ved forhandlingsbordet

Det nye regelverket om offentlige anskaffelser innfører en ny og mer fleksibel prosedyre for gjennomføring av konkurranser. Lær mer om den nye prosedyren tilbudskonkurranse, og hvordan denne skal gjennomføres.

Nye prosedyrer - Åpen og begrenset tilbudskonkurranse

Seniorrådgiver Anja Siverts, Nærings- og fiskeridepartementet - Se presentasjon her

Nytt regelverk gir økt adgang til å forhandle. Hva er mulige fallgruver? Og hva er suksesskriterier for å få et vellykket forhandlingsresultat?

Advokat Kristian Trygstad - Se presentasjon her

14.30 Parallelle sesjoner del 2

Sesjon 4: Når markedet ikke har løsningen – veivalg og muligheter

Hvordan går vi frem når markedet ikke tilbyr en løsning som dekker virksomhetenes behov. Kan vi utvikle løsningen sammen med industrien og forskningsmiljøer?

Difi har publisert en veileder for anskaffelser i forsknings- og utviklingsfasen. Den beskriver de muligheter som finnes i regelverket.

Finnes det løsninger på markedet?

Prosjektleder Tore Andre Sines, Nasjonalt program for leverandørutvikling - Se presentasjon her

Gode bygg for et godt samfunn

Prosjektleder Olaug Hana Nesheim, ByggLett, Direktoratet for byggkvalitet - Se presentasjon her

No Dig - Gravefri tilkobling fra hus til hovedvannledning

Avdelingsdirektør Gunnar Wedde, Utvikling- og kompetanseetaten, Oslo kommune

Innovasjonspartnerskap - Forskning, utvikling og kommersialisering i en kontrakt

Advokat og leder for anskaffelser Beatrice Pignatel, Innovasjon Norge - Se presentasjon her

Difi har publisert en veileder for anskaffelser i forsknings- og utviklingsfasen. Diskusjon. 

Sesjon 5: Nytt regelverk; mer grønne og ansvarlige innkjøp

Nytt anskaffelsesregelverk skal gi mer grønne og samfunnsansvarlige innkjøp. Hvordan får vi til det?

Ifølge den nye § 5 i loven om offentlige anskaffelser må du stille krav til miljø og respekt for menneskerettigheter. Hvordan skal disse hensynene ivaretas?

Hva som står i regelverket og er vedtatt

Underdirektør Liv Lunde, Konkurransepolitisk avdeling i Nærings- og fiskeridepartementet

Paneldebatt

Rådgiver Lin Helliesen, Stavanger kommune
Direktør Jon Søland, juridisk og anskaffelsesfaglig avdeling, Omsorgsbygg Oslo KF
Miljø- og CSR ansvarlig Camilla Gramstad, Virke
Markedsrådgiver Tormod Lien, Miljømerking

Sesjon 6: Best Value Procurement – metoden som gir deg den beste leverandøren 

Best Value Procurement – om metoden og erfaringer fra Nederland. Eksempler fra bygg og anlegg, catering og IT-anskaffelser

Jeroen Van de Rijt, Best Value Group - Se presentasjon her

Best Value Procurement i Norge

Seniorrådgiver Viel Sørensen, Difi - Se presentasjon her

Opptak fra statens innkjøpsforum fredag 4. november

Deldette