Digitaliseringskonferansen 2014

Her finner du opptak og presentasjoner fra Digitaliseringskonferansen 2014.

Publisert: 10. des 2014, Sist endret: 29. okt 2018

Torsdag 5. juni i Den Norske Opera

Konferansier: Hilde Hummelvoll
Digitalisering av offentlig forvaltning – en forvaltningsreform

Rikets tilstand

Avdelingsdirektør Tone Bringedal, Difi 
Seksjonssjef Marit Mellingen, Difi

Last ned presentasjon

Digitale suksesshistorier

E-resept fra Helsedirektoratet, Byluft i Bergen fra Evry og Karakterkalkulatoren fra Senter for IKT i utdannelsen.

Gjennomføringsevne og handlekraft

Fremtidens bank - neste etappe på digitaliseringsreisen er i gang

Konsernsjef Rune Bjerke, DNB

Last ned presentasjon

Digitalisering av helsesektoren sett fra departementet

Departementsråd Bjørn-Inge Larsen, Helse- og omsorgsdepartementet

Tenke det, ville det, men å gjøre det… 

Professor Arne Krokan, NTNU

Last ned presentasjon

Et blikk fra bransjen om gjennomføringsevne og handlekraft

Vice President Corporate Business Development Hege Skryseth, Kongsberg Gruppen og styremedlem i Abelia.
Chief Excutive Officer Eilert Hanoa, Mamut/Visma og styreleder i IKT-Norge.

 


Fornye, forenkle og forbedre

Fornye, forenkle og forbedre

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Last ned presentasjon

Kommune+ stat = sant

Styreleder Arild Sundberg, KommIT
Rådmann Marit Elisabeth Larssen, Giske kommune

Systemutvikling og organisasjonsutvikling – to sider av samme sak

Administrerende direktør Finn Melbø, Statens pensjonskasse
Direktør for kunde- og markedsområdet Lise Løwe, Statens pensjonskasse

Last ned presentasjon

Slik gjør vi digitalt til brukernes førstevalg

Gründer og faglig leder Jostein Magnussen, Netlife Research

Fellesløsninger til alles beste!

Sikker digital post – nå er den i boks! 

Fagdirektør Birgitte Jensen Egset, Difi

Last ned presentasjon

A-ordningen – en melding – tre etater 

Skattedirektør Hans Christian Holte

Last ned presentasjon

Verdien av god informasjon

Seniorrådgiver Espen Slotvik, Brønnøysundregistrene

Last ned presentasjon

Refleksjoner om veien videre

Direktør Lars Peder Brekk, Brønnøysundregistrene
Arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad
Kartverksjef Anne Cathrine Frøstrup
Direktør Ingelin Killengreen, Difi

 

Fredag 6. juni på Radisson Blu Scandinavia (Holbergsplass)

 

Parallelle sesjoner

Sesjon 1: Digital samhandling – design av åpne virksomheter

Offentlige virksomheter som ønsker å kommunisere digitalt med omgivelsene må tenke deling av informasjon, prosesser og tjenester både når løsningene og virksomheten designes.

Hvilke muligheter og begrensninger finnes? Hvordan utnytte disse mulighetene? Hvilke felles løsninger finnes og hvilke muligheter gir de?

Designet for å dele – informasjonsdeling som strategi

Hva kjennetegner en virksomhet som er designet for å dele sin informasjon og å gjenbruke andres informasjon?

Seniorrådgiver Steinar Skagemo, Difi

Last ned presentasjon

Sikkert nok - Informasjonssikkerhet som strategi

God styring og kontroll av informasjonssikkerhet er viktig når man skal utvikle digitale tjenester. Men hva innebærer dette i praksis? Hva må på plass, hva har vi trolig deler av fra før og hva bør integreres med internkontrollen/styringssystemet for andre områder i virksomheten?

Seksjonssjef Lillian Røstad og seniorrådgiver Jan Sørgård, Difi

Last ned presentasjon

Innbyggerrettede tjenester – et strategisk valg

Det gjøres mye bra og viktig arbeid på digitaliseringsområdet, men for å få hele gevinsten av investeringene må innbyggerne kunne og ville ta i bruk løsningene. Er brukerne klare for digitalt førstevalg?

Seniorrådgiver Hege Andersen, Difi

Last ned presentasjon

 

Sesjon 2: IKT-kompetanse for ledere – nøkkel til suksess for å lykkes med digitalisering (ikke filmet)

Offentlig sektor har utfordringer i digitaliseringsarbeidet knyttet til tempo, styring og ledelse, prosjektgjennomføring og gevinstrealisering. Svak IKT-kompetanse er én av forklaringene.

Hvilken kompetanse er mest sentral for virksomhetene for å initiere, lede og drive frem digitaliseringsprosjekter? Hvordan jobbe målrettet med å utvikle denne kompetansen?

Hva har virksomhetene behov for av IKT-kompetanse for å initiere, lede og realisere gevinstene av digitaliseringsprosjekter? [presentasjon i pdf]

Seniorrådgiver Elin Kristine Fjørtoft, Difi

Hva slags type IKT-kompetanse har vi erfart at det er behov for, og hva har vi gjort for å skaffe oss denne? [presentasjon i pdf]

Avdelingsdirektør Rebekka Gundhus, avdeling for elektronisk forvaltning, UDI.

Workshop:
Hvilke kompetanser er mest sentrale for virksomhetene for å lykkes med digitaliseringsprosjekter? Hvordan jobbe målrettet med å utvikle denne kompetansen?

Deltakerne inviteres til å bidra med sin kompetanse og erfaring i en åpen og involverende prosess.

Sesjon 3: Hvordan lykkes med digitalisering med bedre leverandørsamarbeid! (ikke filmet)

En forutsetning for vellykket digitalisering er å realisere leverandørmarkedets potensiale for optimale leveranser i prosjektene. Dialog er en forutsetning for innovasjon og nytenkning.

Difi ønsker å utfordre offentlige bestillere og leverandører på hvordan vi sammen skal realisere vellykkede IKT prosjekter.

Utfordringsbildet – endringsbehov i for å sikre et bedre leverandørsamarbeid! [presentasjon i pdf]

Avdelingsdirektør Dag Strømsnes, Difi

Hvordan jobber DNB med leverandørdialog! [presentasjon i pdf]

Senior Vice President - Head of Business Development - Group Procurement Frank Mikkelsen, DNB

Utfordringer fra en mellomstor IT-virksomhet som leverandør til offentlig sektor! [presentasjon i pdf]

Senior sales manager, Geir Anders Gløtvold, More Software Solutions AS

Innovativ teleanskaffelse i Akershus fylkeskommune – gjennomgang av case [presentasjon i pdf]

Prosjektleder Bjørn Venn, Akershus fylkeskommune

Leverandørutviklingsprosjektet: Gjennomgang av piloterfaringer knyttet til innovasjon i IKT anskaffelser! [presentasjon i pdf]

Prosjektleder Per Harbø, NHO

Hvordan jobbe med innovasjon i praksis, en steg for steg veiledning til innovative anskaffelser! [presentasjon i pdf]

Seksjonssjef Marit Holter-Sørensen, Difi

Deldette

Kommentarer

Skriv ny kommentar

* obligatorisk felt som du må fylle ut