Digitaliseringskonferansen 2015

Se opptak og last ned presentasjoner fra konferansen.

Tirsdag 16. juni i Den Norske Opera

Konferansier: Erik Wold

Velkommen

Direktør Ingelin Killengreen, Difi 

Hvorfor digitalisere?

Åpning av konferansen

Statsråd Jan Tore Sanner, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Styrer vi mot mål?

Avdelingsdirektør Tone Bringedal, Difi
Seksjonssjef Marit Mellingen, Difi

Digital post

Tør du ta teknologiutfordringen?

Konserndirektør og administrerende direktør Berit Svendsen, Telenor Norge

Fra e-læringskurset i informasjonssikkerhet for ledere

Designed to Fail: Why IT Investments Underachieve and What to do About It

Professor of management Joe Peppard, European School of Management and Technology, Berlin

Lånekassens store LØFT

Administrerende direktør Marianne Andreassen, Lånekassen
Tidligere direktør Bertil Tiusanen, Lånekassen

Krav til styring av store prosjekter og obligatorisk lederopplæring

Storbritannia har valgt sterke styringsgrep for å lykkes med sine prosjekter, der Major Project Authority har en sentral rolle
Director Strategy Tim Banfield, Major Project Authority, Storbritannia

Ulike styringsmodeller i ulike land

Hva gir effekt?
Refleksjon ved direktør Lars Frelle-Petersen, Digitaliseringsstyrelsen, Danmark

Trondheim kommune

Oslo kommunes jakt på en enklere hverdag

Digitalisering skal gi målbare gevinster for innbyggerne og bedre ressursbruk bak skranken
Finansbyråd Eirik Lae Solberg, Oslo kommune

Velferdsteknologi

Kartverket – GeoNorge

Panelsamtale: Å styre digitaliseringen på rett vei

Direktør Ingelin Killengreen, Difi
Direktør Lasse Hansen, KS
Partner, Morten Andreas Meyer, First House
Direktør Lars Frelle-Petersen, Digitaliseringsstyrelsen, Danmark

Kåring av årets digitaliseringspris

A-ordningen ble kåret til årets digitaliseringspris av deltakerne på konferansen.

Les mer om vinneren og de nominerte.

Onsdag 17. juni på Radisson Blu Hotel Scandinavia

Sesjon 1: Felleskomponenter: erfaringer så langt og veien videre

På denne sesjonen får du høre om erfaringene til virksomheter som har basert seg på felleskomponenter når de har utviklet digitale tjenester. Du lærer av fem ulike digitaliseringsprosjekters feil og suksesser. Hvilke vurderinger ble gjort før man besluttet å ta felleskomponenter i bruk? Hvilke muligheter og utfordringer gav bruk av felleskomponenter? I etterpåklokskapens lys gir denne sesjonen prosjektenes vurdering av hvordan fellesløsningene kan gjøres enda bedre. Etter å ha lært fra de som har erfaring får du innblikk i handlingsplan for informasjonssikkerhet og veikart for videreutvikling av nasjonale felleskomponenter – viktige samordningstiltak for digitalisering av offentlig sektor.

Møteleder: Seksjonssjef Lillian Røstad, Difi

Ny prisbelønt bostøttetjeneste fra Husbanken 

Systemarkitekt Trygve Iversland, Husbanken

Digital post fra Statens innkrevingssentral

Virksomhetsarkitekt Axel Birkeland og prosjektsjef Mette Fallhei, Statens innkrevingssentral

Digitalt førstevalg i Trondheim kommune 

Programleder digitalt førstevalg Ola Eirik Klingen, Trondheim kommune

Trafikkstasjon på nett

Sjefingeniør Ketil Moen, Statens vegvesen

Veien videre for Altinn

Assisterende direktør Geir Jacobsen, Brønnøysundregistrene

Felleskomponenter og informasjonssikkerhet – om handlingsplan for informasjonssikkerhet

Seksjonssjef Lillian Røstad, Difi

Felles veikart for nasjonale felleskomponenter – i regi av SKATE

Seniorrådgiver Vidar Holmane, Difi

Sesjon 2: Hvilken kompetanse må virksomhetene ha for å lykkes med digitaliseringsprosjekter fremover?

Samtidig som vi hører om digitaliseringsprosjekter som feiler, presiseres viktigheten av nettopp å digitalisere for å møte både dagens og morgendagens utfordringer. Digitaliseringsprosjekter er ikke primært rene teknologiprosjekter, men innebærer større omlegginger av arbeids- og organisasjonsform. Digitaliseringsprosjekter handler først og fremst om styring, organisasjonsutvikling og ledelse. For å lykkes må virksomhetene ha riktig kompetanse for å styre, gjennomføre og realisere gevinstene av prosjektene man setter i gang. Digitaliseringsarbeid er nytt for mange virksomheter og virksomhetsledere, men helt nødvendig for å lykkes med å effektivisere og modernisere offentlig sektor fremover.  

Denne sesjonen fokuserer på strategisk IKT-kompetanse knyttet til prosjektstyring, -gjennomføring og gevinstrealisering.

Møteleder: Seksjonsleder Siw Anita Vik, Difi

Åpning med prisutdeling #hack4no

Hvilke kompetanse må ledere i departementer og virksomheter ha for å lykkes med digitalisering?

Direktør Ingelin Killengreen, Difi

Hvordan tilegne seg riktig kompetanse for å lykkes med digitalisering? 

Panel med offentlige og private aktører ledet av seksjonssjef Ellen Strålberg, Difi
Med ekspedisjonssjef Jan Hjelle, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, riksarkivar Inga Bolstad, Riksarkivet, nestleder Ola Furu, Dataforeningen, sjeføkonom Roger Schjerva, IKT-Norge og direktør Petter Skarheim, Utdanningsdirektoratet.

Hva gjør Danmark for å lykkes med sitt digitaliseringsarbeid, og hvilke betydning har kompetanse for å lykkes? 

Sjefskonsulent Christian Schade, Digitaliseringsstyrelsen, Danmark

Hva har vært kompetanseutfordringer og -suksesskriterier i digitaliseringsprosjekter? 

Ekspedisjonssjef Ulf Pedersen, Arbeids- og sosialdepartementet

Hva har vært kompetanseutfordringer og -suksesskriterier i digitaliseringsprosjekter? 

 Oberst Sverre Olstad, Forsvaret/LOS-programmet

Hva har vært kompetanseutfordringer og -suksesskriterier i digitaliseringsprosjekter? 

 Forvaltningsdirektør Ragnhild Dugstad, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Hva har vært kompetanseutfordringer og -suksesskriterier i digitaliseringsprosjekter? 

Ekspedisjonssjef Barbro Bakken, Barne- og likestillingsdepartementet

Kompetanse er grunnleggende for å nå sine mål

Hvilke kompetansetiltak vil Difi tilby fremover? 
Seniorrådgiver Elin Kristine Fjørtoft og seniorrådgiver Anne Kristine Hanevold, Difi

Sesjon 3: Bedre IKT-anskaffelser gjennom dialog med markedet

I denne sesjonen vil vi belyse hvorfor god dialog med markedet gir bedre IKT-anskaffelser, hvilke muligheter som finnes og gevinster det kan gi. Vi vil presentere eksempler fra offentlige virksomheter og trekke frem nyttige læringspunkter fra disse prosjektene. Du får høre om hvilke muligheter det er for forhandlinger og dialog med leverandørene i nytt regelverk om offentlige anskaffelser, og særlig den nye kontraktsformen Innovasjonspartnerskap.  Statens Standardavtaler (SSA) revideres og vi vil også presentere noen av de viktigste nyhetene i de nye avtalene. 

Møteleder: Seksjonsleder Bente Haglien, Difi.

Hva skal til for å få innovative og gode IKT-anskaffelser?

Avdelingsdirektør Dag Strømsnes, Difi

Hva mener bransjen er viktig for å få bedre IKT-anskaffelser?

Generalsekretær Per Morten Hoff, IKT-Norge

Innovasjonspartnerskap – ny kontraktsform/prosedyre i nytt regelverk om offentlige anskaffelser

Seniorrådgiver Carsten Eriksrud, Nærings- og fiskeridepartementet

På veg mot bedre løsninger - tidlig samarbeid ved utprøving av ny teknologi

Avdelingsdirektør Monika Dahl og seksjonssjef Kim Borgersen, Vegdirektoratet

Hvilke gevinster fikk Stavanger kommune i sin anskaffelse av ny driftsportal for bygg, og hvordan fikk de dette til?

Prosjektleder Nasjonalt Program for Leverandørutvikling, Tore André Sines, NHO

Nye standardavtaler – mer valuta for skattepengene?

Seniorrådgiver Bent Syversen, Difi

Publisert: 17. jun 2015, Sist endret: 11. jul 2018

Deldette