Digitaliseringskonferansen 2017

Her kan du se opptak og presentasjoner fra konferansen. På Twitter @difi_no og #digikonf finner du kommentarer fra deltakere og andre til konferansen.

Publisert: 06. jun 2017, Sist endret: 30. okt 2018

Opptak fra 8. juni

Åpning av konferansen

Difis direktør Steffen Sutorius og Anne Grosvold

Digital agenda

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner 

Rikets tilstand

Avdelingsdirektør Grete Orderud, Difi 

Digital Government Review of Norway: Boosting the Digital Transformation of the Public Sector

Senior Project Manager Barbara-Chiara Ubaldi, Public Governance and Territorial Development Directorate, OECD 

Slik skal vi følge opp Digital agenda!

Direktør Steffen Sutorius, Difi

Slik skal vi følge opp Digital agenda!

Direktør Steffen Sutorius, Difi, i samtale med direktør Lars Peder Brekk, Brønnøysundregistrene, og administrerende direktør Lasse Hansen, KS 

Slik skal vi følge opp digital agenda

Administrerende direktør Lasse Hansen, KS

Slik skal vi følge opp digital agenda

Direktør Lars Peder Brekk, Brønnøysundregistrene

Familien Bomann-Larsen episode 7

Globaliseringen gjør konkurransen til et VM og ikke et NM! Da er det heldig at vi i Norge har gode forutsetninger for samarbeide og deling

Administrerende direktør Hege Skryseth, Kongsberg Digital

Presentasjon av finalistene til årets digitale suksesshistorie - digitaliseringsprisen

NAV - digital sykefraværsoppfølging

Bergen kommune - Digifrid - den digitale medarbeider

Kunnskapsdepartementet (CERES) med Vitnemålsportalen

Felles ressursregister i Barentswatch. Datadeling til nytte for mange

Direktør Kirsti Slotsvik, Kystverket

Digital transformasjon - historier fra virkeligheten «Mitt viktigste budskap for å lykkes med den digitale transformasjonen!»

Avdelingsdirektør Cato Rindal, Politidirektoratet

Digital transformasjon - historier fra virkeligheten «Mitt viktigste budskap for å lykkes med den digitale transformasjonen!»

Riksarkivar Inga Bolstad, Riksarkivet, og direktør Aslak Sira Myhre, Nasjonalbiblioteket 

Digital transformasjon - historier fra virkeligheten «Mitt viktigste budskap for å lykkes med den digitale transformasjonen!»

Leder innovasjon og utvikling Christoffer Hernæs, Skandiabanken 

Samspill departement og direktorat for økt innovasjon og smarte digitale tjenester

Skattedirektør Hans Christian Holte, Skattedirektoratet i samtale med avdelingsdirektør Øystein Schønberg-Grevbo, Finansdepartementet

Digital tinglysning

Kartverkets direktør eiendomsdivisjonen, Turid Ellingsen

Familien Bomann-Larsen episode 8

#Mulighetenesby, Bergen Kommune

 Finansbyråd Dag Inge Ulstein, Bergen Kommune

Digital modenhet viktigere enn teknologi

Finansbyråd Robert Steen, Oslo kommune 

Digital transformasjon, pace layering og multi-modal IT

IT-direktør Torbjørn Larsen, NAV

Vinner av årets digitaliseringspris

Vinneren ble NAV Arbeids- og velferdsdirektoratet

Opptak fra 9. juni

Sesjon 1: Prøve, feile, lære – er det mulig innenfor offentlige rammer?

Møteleder: Seniorrådgiver Johan Englund, Difi

Velkommen

 Seniorrådgiver Johan Englund, Difi

Innovere og feile i offentlig sektor. Har vi tid og råd til det da?

Øivind Bohn Vestli, Tolletaten

Innovasjonsprosjekter innen rammen av Prosjektveiviseren

Geir Graff, Asker kommune 

Prosjektveiviseren og innovasjon – en selvmotsigelse

Seniorrådgiver Lars Nokken og seniorrådgiver Mari Vestre, Difi

Norges første innovasjonspartnerskap

Marianne Sigurdsen Schwerdt, Stavanger kommune

Bedre tjenester for luftkvalitetsdata

Isabella Kasin, Miljødirektoratet- Renate Enemark Bergersen, PwC, Pål Rosland, Vegdirektoratet

Stimuleringsordningen for tjenestedesign og innovasjon

Sissel Hoel, Difi, og Benedicte Wildhagen, DOGA

Sesjon 2: Digitalisering=omstilling. Hva betyr dette for ledelse og måten vi jobber på?

Møteleder: Seniorrådgiver Elin Kristine Fjørtoft, Difi

Digital transformasjon- med brukeren i sentrum

Seniorrådgiver Elin Kristine Fjørtoft, Difi

Hvordan kan ledere sette gode mål og legge strategi for digital transformasjon? 

Rektor Curt Rice, Høgskolen i Oslo og Akershus

Digital transformasjon – transformasjon av lederskap og betydning av kunstig intelligens

Assistant Professor Vegard Kolbjørnsrud, BI Norwegian Business School 

Brukerperspektivet som utgangspunkt for strategi og målsetting 

Daglig leder Reinert Mithassel, Biblo Tøyen bibliotek (fjorårets vinner av Digitaliseringsprisen)

Digitalisering av anskaffelsesprosessen. Hvilken betydning har ledelse?

Seksjonssjef Jacob Landsvik, Universitet i Oslo (UiO)

Ventetiden er over: Handa på rattet og sett i gang!

Leder av Digitaliseringsrådet, Svein R. Kristensen

Panelsamtale: «Digitalisering=omstilling. Hva betyr dette for ledelse og måten vi jobber på?»

  • Direktør Heidi Austlid, IKT-Norge 
  • IKT-direktør Kjetil Århus, Bergen kommune
  • Leder av Digitaliseringsrådet, Svein Kristensen
  • Seksjonssjef Jacob Landsvik, Universitet i Oslo (UiO)

Avslutning

Seniorrådgiver Elin Kristine Fjørtoft, Difi

Sesjon 3: Internasjonalisering - EU vil styrke et digitalt indre marked i Europa og Norge er med. Er du og din virksomhet klar til å benytte muligheten?

Møteleder: Seniorrådgiver Sarah Jane Hails Gjelsten, Difi

Velkommen

Seniorrådgiver Sarah Jane Hails Gjelsten, Difi

Europa og Norden i Norsk IT politikk

Avdelingsdirektør Katarina de Brisis, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

EUs programtilbud for digital infrastruktur, nettverk, finansiering

Stakeholder Manager - Connecting Europe Facility (CEF) Kelly Liljemo, European Commission

EU-finansiering gav digital infrastruktur for fakturering i Norge

Seksjonssjef i Difi og generalsekretær i OpenPEPPOL AISBL André Hoddevik

EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information)

Kontorsjef Bea Dahl, NAV

Panelsamtale

Deltagere: 

  • Stakeholder Manager Kelly Liljemo, European Commission
  • Seksjonssjef André Hoddevik, Difi
  • Avdelingsdirektør Katarina de Brisis, Kommunal- og moderniseringsdepartementet
  • Direktør Christine Korme, Abelia
  • Kontorsjef Bea Dahl, NAV Arbeids- og velferdsdirektoratet

Paneldebatten ble ledet av fagdirektør Tor Alvik

Avslutning

Seniorrådgiver Sarah Jane Hails Gjelsten


Sesjon 4: Digital transformasjon: Det viktigste er tankesett, kultur og holdning

Møteleder: Avdelingsdirektør Jens Nørve, Difi

Velkommen

Avdelingsdirektør Jens Nørve, Difi

Kræsjkurs i digital transformasjon

Fagdirektør Ellen Strålberg, Difi

Skap høyeffektive brukere - samskaping som nøkkel til digital transformasjon

Founding Partner Lavrans Løvlie, Livework

Kalde fronter mellom tradisjonell og smidig utvikling. Er det plass til begge?

Managing Partner Erik Lehne, Gartner 

Smidig og tradisjonell utvikling. Både og? Bimodalitet i NAV

Kontorsjef Kristian Munthe, NAV

Hvordan få organisasjoner til å rigge seg for hurtige endringer basert på tjenestedesign og innbyggerinvolvering? 

Fagsjef Trine Lind og tjenestedesigner Ingvild Sundby, Oslo kommune

Trenger offentlig sektor å lage tjenester- når alt egentlig ligger "up for grabs"

Seniorrådgiver Andreas Hamnes, Brønnøysundregistrene

Hva må til for å snu organisasjonen til å levere digitalt?  

Divisjonsdirektør Jan Arild Lyngstad, Helsedirektoratet

Realisering av «kun en gang-prinsippet». Hvordan kan vi bruke A-ordningens data på andre områder?  

Anne Mette Dørum, KS, og Tor Ivar Grina, Skatteetaten

Deldette

Kontakt