Digitaliseringskonferansen 2018

Se bilder, opptakene og presentasjonene fra konferansen.

Publisert: 04. jun 2018, Sist endret: 12. jun 2018

Bilder

(* På grunn av Anne Lindmo sin avtale med NRK er hun klippet ut av opptakene, og vi kan ikke publisere panelsamtalene.)

Opptak fra 6. juni

Regjeringens planer for digitalisering i offentlig sektor

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

I offentlig sektor er det mange digitaliseringshelter, men hva mer må til?

Forsker, matematiker, investor og styremedlem Silvija Seres

Sammen mot 2025

Direktør Steffen Sutorius, Difi

Samarbeid i en ny tid – hvordan kan privat og offentlig sektor utgjøre et nytenkende og innovativt økosystem?

Administrerende direktør Tor Olav Mørseth, DIGITALNORWAY – Toppindustrisenteret AS

Kommunenes posisjon i det digitale kappløpet

Direktør Lasse Hansen, KS 

Dette er for stort og komplekst til at jeg kan fikse alt alene

Rådmann Christian Fotland, Os kommune

Familien Bomann Larsen 1

 

Sammen bygger vi morgendagens velferdssamfunn

Gründer Fredrik Gulowsen, Nyby  

Digital etterretning og dataanalyse – trussel mot personvernet eller verdiskapende samfunnsbeskyttelse?

Direktør Øystein Børmer, Tolletaten

* Samarbeid mellom offentlige og private aktører - lavthengende frukter med stort gevinstpotensiale og rask gjennomføring

Administrerende direktør Idar Kreutzer, Finans Norge, direktør Lars Peder Brekk, Brønnøysundregistrene og direktør Hans Christian Holte, Skattedirektoratet, i samtale

Digitalt førstevalg 2018 handler om «samhandling på tvers» - hvordan gjør man det i justissektoren?

Direktør Ingunn-Sofie Aursnes, Utlendingsnemda

Familien Bomann Larsen 2

 

Statsbyggs krav til digitalisering endrer byggebransjen

Direktør Harald Vaagaasar Nikolaisen, Statsbygg

* Datadrevet forvaltning – fantastiske muligheter eller en skummel trussel?

Debatt med professor Arne Krokan, NTNU, direktør Bjørn Erik Thon, Datatilsynet, direktør Tore Tennøe, Teknologirådet og direktør Heidi Austlid, IKT Norge

Program 7. juni

Kl. 9.00 Parallelle sesjoner

Sesjon 1: Innovasjon i anskaffelser – sammen er vi dynamitt!

Fagansvarlig: Johan Englund

Anskaffelser kan være et strategisk virkemiddel for å oppnå innovasjon. På denne sesjonen får du innsikt i hvordan offentlige anskaffelsesprosesser kan struktureres for å utvikle digitale løsninger i virksomheten. Du får for eksempel treffe leverandøren Kolonial.no som forteller om hvordan innovative offentlige anskaffelser ga dem et skikkelig løft. Fra oppdragsgiversiden kommer blant annet Agder, som forteller om hvordan de har fått 30 kommuner til å samarbeide rundt velferdsteknologi. Velkommen!

Krasjkurs i innovative anskaffelser

Hanne Lystad, Prosjektleder, Nasjonalt program for leverandørutvikling
Ida Skaaret Laustsen, Prosjektrådgiver, Nasjonalt program for leverandørutvikling

Hanne Lystad og Ida Skaaret bistår offentlige virksomheter med å legge til rette for innovasjon i offentlige anskaffelser. I dette foredraget gis en lynrask gjennomgang av den metodikk som Nasjonalt program for leverandørutvikling bruker.

Dagligvarer på døren til eldre

Anette Kiran, anbudsansvarlig Kolonial.no

Matbutikken Kolonial.no gikk fra å være 10 gründere til å ha over 200 ansatte. Et viktig steg i utviklingen av selskapet var en innovativ anskaffelse i Bærum kommune. 

Koordinering av anskaffelser av velferdsteknologi

Wenche P. Dehli, Helse- og sosialdirektør, Kristiansand kommune

Velferdsteknologi er et felt i rask utvikling. For å effektivt ta i bruk nye løsninger, må det legges til rette for et tett samarbeid mellom kommuner. Av denne grunn har 30 kommuner i Agder etablert et Regional koordineringsgruppe for eHelse- og velferdsteknologi.  Gruppen skal samordne og koordinere prosjekter og anskaffelser innen velferdsteknologi.  

Hvordan sette i gang et utviklingsløp

Mari Vestre, Seniorrådgiver, Difi

Anskaffelsesregelverket har noen prosedyrer som er godt egnet for å gjennomføre utviklingsprosjekter i offentlig sektor. Her gis en kort presentasjon av de ulike mulighetene.

Intervju med Justervesenet

Jo Espen Glent, IT sjef, Justervesenet

Den teknologiske utviklingen har forandret arbeidsprosessene for å gjennomføre tilsyn. Av denne grunn har Justervesenet hatt behov for å anskaffe en ny IT-plattform. Et viktig element i prosjektet har vært ønsket om fleksibilitet i løsningen. Dette skal fange opp fremtidig endring av Justervesenets arbeidsoppgaver. 

1000 bygg, 10000 muligheter – et innovasjonspartnerskap

Kjersti Eiken Haukeland, Innolab, Bergen kommune

Innovasjonspartnerskap skal legge til rette for et tett samarbeid mellom offentlige virksomheter og private leverandører. Bergen kommune er nå i ferd med å teste ut denne anskaffelsesprosedyren. Målet er å utvikle løsninger som skal bidra til mer effektiv drift og vedlikehold av kommunale bygg. Hvordan går man praktisk til verks for å etablere innovasjonspartnerskap? Hvilke erfaringer har Bergen av denne arbeidsmodellen? 
 

Sesjon 2: Skal du virkelig gjøre alt dette alene? Samarbeid og deling må til for å lykkes med digital transformasjon

Fagansvarlig: Anne Kristine Hanevold

Til dette sporet har vi invitert ledere til å snakke rett fra levra om utfordringene ved å tenke nytt. Hva har de lært av å samarbeide med brukere, virksomheter, private leverandører, departementer og andre? Du vil møte spennende ledere fra offentlig og privat sektor som har skjønt at veien til suksess går gjennom samarbeid og deling. Vi utfordrer lederne som skal si noe på dette sporet til å være nedpå og praktiske – og å dele av sine tips og triks for å lykkes.

Ledelse og samarbeid - et sikkerhetspolitisk anliggende?

Oberstløytnant Tormod Heier, Forsvarets høgskole 

Samordnet regional digitalisering i Hordaland - Erfaringer fra kommuneNorge

Kjetil Århus, direktør digitalisering og innovasjon, Bergen kommune

Hva krever det av en leder som skal få til samarbeid og innovasjon? 

Samtale med direktør Morten Lie, Direktoratet for byggkvalitet

Fremtiden er nå! Erfaringer fra privat sektor

Thale Kuvås Solberg, daglig leder for SMB lab, et innovasjonsselskap i Sparebank 1 

Sofaprat – Skal vi virkelig gjøre alt dette hver for oss? Samtale med noen erfarne ledere fra offentlig og privat sektor

  • Departementsråd Tom Rådahl, Klima- og miljødepartementet
  • Direktør Nils Kristian Nakstad, Enova SF
  • Senior forretningsutvikler Ann Merethe Lysø Sommerseth, TrønderEnergi

Hva slags kompetanse trenger ledere for å lykkes med digital transformasjon?
Anne Kristine Hanevold, Difi  
 

Sesjon 3: Smart informasjonsflyt

Fagansvarlig: Olav Skarsbø

Equinor lette verden rundt, men endte opp med en norsk/europeisk løsning. Det er nødvendig å effektivisere samhandlingen innenfor og med offentlig sektor. Du får høre om hvordan utveksling av informasjon bør skje på en sikker måte, og hvordan eFormidling kan gjøre dette enklere og danne grunnlag for verdiøkning. Hør også hvordan vi tar suksessen med EHF og PEPPOL videre til nye bruksområder.

Velkommen
Seniorrådgiver Olav Skarsbø, Difi

Overordnet arkitektur for datautveksling

I dag utveksles informasjon på mange ulike måter. Hvis informasjon skal utveksles enklere, er det behov for mer standardiserte måter å gjøre det på. 
Seniorrådgiver Trond Os Haare, Difi

Hvorfor er PEPPOL blitt en suksesshistorie?

Norge har benyttet PEPPOL for forsendelse av elektroniske fakturaer i flere år. Løsningen tas nå i bruk for andre typer dokumenter og finnes det noen begrensninger i for hva som kan sendes i PEPPOL?
Principal analyst Arne Johan Larsen, Equinor

Hvorfor er PEPPOL blitt en suksesshistorie?

Seniorrådgiver Klaus Vilstrup Pedersen, Difi 

En banebrytende og ny løsning for meldingsutveksling, eFormidling

Mye saksbehandling blir fortsatt utført i sak/arkiv løsninger. Digitalisering gir både brukerene og løsningene helt nye utfordringer. Få førstehåndserfaringer fra en tidligbruker av eFormidling, og hvordan Difi bruker eFormidling til bryte vei for den samme arkitekturen som er grunnlaget for suksessen til PEPPOL når vi skal effektivisere saksbehandling.
Seniorrådgiver Rune Kjørlaug, Difi

En banebrytende og ny løsning for meldingsutveksling, eFormidling

 og arkivleder Michael Baumann, Fylkesmannen i Nordland

Hvordan er sikkerheten ivaretatt i løsninger for datautveksling?

Hvordan kan jeg som leder være trygg på at løsningen har tilfredsstillende sikkerhet? Løsningen er utviklet av Difi men blir brukt av meg. Hva trenger jeg for å være trygg?
Seksjonssjef Øyvind Grinde, Difi

Spørsmål og svar 
Vi tar i bruk tenesten Sli.do. I den kan du sende inn spørsmål hele dagen, og du kan stemme på andre spørsmål
Seniorrådgiver Olav Skarsbø, Difi

Oppsummering og avslutning
Avdelingsdirektør Torgeir Strypet, Difi
 

Sesjon 4: Fra design thinking til design doing - frigjør dine kreative superkrefter og bli med å skape konseptet til inno.tech.lab 

Fagansvarlig: Camilla Selch

For å få til mer innovasjon må vi samarbeide mer og bedre. Vi må tenke og gjøre mer sammen. Bli med på foredrag og praktisk utprøving av hvordan du kan bruke labtankegangen og labmetodikk for å hente ut potensialet som ligger i digital teknologi. Med oss på laget denne dagen har vi Jens Dyvik fra Oslos nyeste fablab og makerspace Fellesverkstedet og Viljar Rystad, gründer av innovasjonsbedriften Løpe. Ingrid Nikolic fra NAV forteller om hvordan de tenker stort, samtidig som de prøver ut i mindre skala. Olaug Hana Nesheim gir oss innsikt i hvordan en relativt liten virksomhet som Direktoratet for Byggkvalitet bruker metoder og teknikker innen tjenestedesign i sitt arbeid.

Vi håper at du vil gi oss dine villeste ideer til hvordan vi i samarbeid bør rigge et offentlig inno.tech.lab. som kan være til gavn for oss alle. 
Vi tar i bruk tjenesten Sli.do. Med kan du sende inn dine villeste ideer og innspill hele dagen. 

Tjenestedesign i praksis – Metoder og teknikker for utvikling av nye digitale tjenester i direktoratet for byggkvalitet (dibk) 

Med Olaug Hana Nesheim. Olaug er prosjektleder for nye tjenesteutviklingsprosjekter i Avdeling for byggeregler og digitalisering, i DIBK.

Tenke stort og prøve smått – digital transformasjon og smidig forretningsutvikling

Med Ingrid Nikolic. Ingrid er Seksjonsleder HR-partner i Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV). NAV er en stor offentlig virksomhet som utforsker ny teknologi  for å kunne levere bedre og mer tilpassede tjenester til innbyggere og bedrifter. Ingrid forteller om hvordan de tenker stort, samtidig som de prøver ut i mindre skala.

Fra Design Thinking til Design Sprinting

Med Viljar Rystad. Viljar er gründer av Løpe, en bedrift som hjelper norske organisasjoner å innovere raskere gjennom den nye innovasjonsprosessen Google Design Sprint. Viljar kjører en praktisk øvelse om hvordan vi går fra tanke til handling. Han jobber til daglig med å kjøre design sprints i både offentlige og private virksomheter og har erfaring med det å gå fra tankemodus til faktisk handling.

Globalt samarbeid og lokal produksjon

Med Jens Dyvik. Jens er ansvarlig for forskning og utvikling på Fellesverkstedet i Oslo. Han har ti års erfaring med åpne verksteder og digital produksjon. I innlegget til Jens får du høre om praktiske erfaringer fra en som virkelig har kunnskap om makerspaces og innovasjonslabber. På Fellesverkstedet i Oslo bidrar Jens med å heve nivået på fysisk produksjon og kreativ output. Han kobler dessuten Oslos borgere til det globale Fab Lab nettverket. 

Deldette

Kontakt