Erfaringsseminar om tidstyvarbeidet 1. september 2014

Kartlegging av arbeidsprosesser og saksflyt i virksomheten kan avdekke unødige arbeidsoperasjoner og ledd. Den 1. september arrangerte Difi et erfaringsseminar om dette temaet. På seminaret ble det presentert flere eksempler på hvordan noen virksomheter har arbeidet med å forbedre arbeidsprosessene og saksflyten. Her kan du se opptak fra seminaret og laste ned presentasjonene.

Publisert: 03. sep 2014, Sist endret: 29. okt 2018

Program

11.15     Åpning v/prosjektleder, seniorrådgiver Mette Mannsåker, Difi

Se opptak av innlegget (på videotjenesten Vimeo)

Se presentasjon fra innlegget (PDF)

11.30    Bruk av prosessanalyser på ulike saksområder i Mattilsynet, v/seniorrådgiver, Randi Beitdokken, Mattilsynet

Se opptak av innlegget (på videotjenesten Vimeo)

Se presentasjon fra innlegget (PDF)

12.00    Pause

12.30    Forbedringsarbeid med bruk av Lean-metodikken:

Norsk pasientskadeerstatning har forbedret arbeidsprosesser i pasientskadesaker, v/Lean-koordinator John W. Aschehoug

Se opptak av innlegget (på videotjenesten Vimeo)

Se presentasjon fra innlegget (PDF)

Hvordan har vi fått redusert saksbehandlingstiden i asylsaker? v/avd.dir. Hanne Jendal og rådgiver Cecilie Brodal, UDI

Se opptak av innlegget (på videotjenesten Vimeo)

Innlederne brukte ikke lysark

Rett person til rett tid - UiTs arbeid med forbedring av tilsettingsprosessen, v/seniorrådgiver Svein Are Tjeldnes

Se opptak av innlegget (på videotjenesten Vimeo)

Se presentasjon fra innlegget (PDF)

 

Deldette