Erfaringsseminar om tidstyvfangst i forvaltningen 25. mars 2015

Hva innebærer fellesføringen for 2015 om tidstyver? På seminaret ble det også presentert hva som er nytt og forbedret i Difis digitale rapporteringsløsning, og hva enkelte virksomheter gjør og hvilke verktøy de bruker for å identifisere det brukerne opplever som tidstyver.

Publisert: 20. mar 2015, Sist endret: 29. okt 2018

Åpning v/prosjektleder Mette Mannsåker og «Hva er hensikten med og hva forventes av departementer og virksomheter mht. oppfølgingen av fellesføringen for 2015?» v/avdelingsdirektør Asbjørn Seim, KMD

Inspirasjon til å identifisere brukerrettede tidstyver: Brukerreiser og andre verktøy v/Monica Fossnes Petterson, dir. rådgivning i Norsk design- og arkitektursenter og Stine Lien, ass. regiondirektør i Husbanken region øst  

Presentasjon av og synspunkter på den elektroniske løsningen for registrering v/Difi

Deldette

Kommentarer

Skriv ny kommentar

* obligatorisk felt som du må fylle ut