Erfaringsseminar om tidstyvfangst i forvaltningen 7. september 2015

Temaet for seminaret var om tilskuddsforvaltningen kan forenkles. Mange offentlige virksomheter har påpekt at det i forvaltningen av tilskuddsordningene er mange tidstyver og at behandlingen bør bli mer effektiv. For å belyse dette temaet inviterte vi ulike deler av forvaltningen for å dele erfaringer og diskutere hvordan man kan fjerne disse tidstyvene.

Publisert: 07. sep 2015, Sist endret: 11. jul 2018

Hva tar tidstyvene om tilskuddsforvaltningen opp?

Prosjektleder Mette Louise Mannsåker, Difi

Tilskudd som tidstyv – en maskert banditt eller ran på åpen gate?

Divisjonsdirektør Bård Olesen, Administrasjonsdivisjonen i Helsedirektoratet 

Hvem er egentlig tyven?

 Fagsjef Anne Mette Aralt, Helse- og sosialavdeling, Fylkesmannen i Vestfold 

En fylkeskommunes utfordringer og forenklinger på tilskuddsområdet

 Fylkesrådmann Tron Bamrud, Akershus Fylkeskommune 

Forenklingsmuligheter – kontrollkrav ved offentlige tilskudd

 Seniorrådgiver Bjarne Rosted, Avdeling forenkling og brukerdialog, Brønnøysundregistrene 

Hvordan forbedre og forenkle? DFØs erfaringer med utvikling av god tilskuddsforvaltning

 Wibecke Høgsveen og Maria Alrek, DFØ 

Deldette

Kontakt