Forvaltningskonferansen 2015

Her finner du opptak og presentasjoner fra Forvaltningskonferansen 19. november 2015.

Publisert: 18. nov 2015, Sist endret: 11. jul 2018

Forvaltningskonferansen 2015

Åpning

Direktør Ingelin Killengren, Difi

Hvorfor statlig styring? Perspektiver og utfordringer

Professor Signy Vabo, Universitetet i Oslo

Presentasjon (pdf)

Myter og fakta. Hvordan styrer staten kommunene i dag?

Avdelingsdirektør Eivor Bremer Nebben, Difi

Presentasjon (pdf)
Se også Difi-rapport 2015:19 Statlig styring av kommunene. En kartlegging av virkemiddelbruk og utviklingstrekk på tre sektorer i perioden 199-2015

Når nasjonal styring må til! Hvordan få til gode løsninger mellom stat og kommune på helseområdet

Departementsråd Bjørn-Inge Larsen, Helse og omsorgsdepartementet

Presentasjon (pdf)

Er samstyrt velstyrt? Hvordan finne balanse mellom statlig styring og kommunalt handlingsrom?

Administrerende direktør Lasse Hansen, KS

Presentasjon (pdf)

Vil vi ha mindre statlig styring? Hvordan kan styringsrelasjonen mellom stat og kommune utvikles og endres?

Debatt med professor Signy Vabo, Universitetet i Oslo, rådmann Gro Anita Trøan, Birkenes kommune, administrerende direktør Heidi Arnesen Austlid, IKT-Norge og statssekretær Paul Chaffey, Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Dansk kommunereform – også en statsreform? Reformens konsekvenser for statlig styring og organisering

Professor Jens Blom-Hansen, Aarhus universitet

Presentasjon (pdf)

Det får da være grenser – også for staten!

Daglig leder Geir Vinsand, NIVI Analyse

Presentasjon (pdf)

Etter kommunereformen: hvilken og hvor mye stat trenger vi rundt om i landet?

Samtale med fylkesmennene Magnhild Meltveit Kleppa og Sigbjørn Johnsen

Skråblikk: Staten etter kommunereformen: blir det bedre nå? 

Politisk redaktør Trine Eilertsen, Aftenposten

Presentasjon (pdf)

Kommunereform + Stats «reform» = Sant? Hvordan endring og utvikling i stat og kommune vil gi en bedre offentlig sektor

Statssekretær Paul Chaffey, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Presentasjon (pdf)

Deldette