Klarspråk gir resultater. Opptak av frokostseminaret 11. mai

Klarspråk bidrar til å fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor. På frokostseminaret orienterte tre virksomheter om hvilke effekter klarspråk har hatt både for innbyggerne og for virksomhetene.

Publisert: 10. mai 2016, Sist endret: 09. jul 2018

Se opptak av innleggene på frokostseminaret her.

Program

Fra fire vanskelige lover til én klar

Siri Koller Tufte, seniorrådgiver i Forsvarsdepartementet
I forslaget til ny forsvarslov har Forsvarsdepartementet slått sammen fire lover til én, redusert anntall paragrafer, avbyråkratisert språket og gjort jusspråket mer folkelig. Undersøkelser viser at klarspråksarbeidet ikke gjør lovteksten mindre korrekt og presis.

Bedre omsorg og kommuneøkonomi med klarspråk

Rannveig Strålberg, seniorrådgiver i Skedsmo kommune
Klarspråksarbeidet førte til at kommunen forbedret den skriftlige informasjonen, fjernet unødvendige brev og skjemaer, endret vilkår og fikk strammet opp og effektivisert arbeidsprosessen. Dette var en viktig årsak til at tiden kommunens omsorgsboliger står tomme, er halvert i Skedsmo kommune.

Klarere informasjon om årsavgift ga mer fornøyde brukere og færre purringer

Karoline Carlsen og Gry Rønjum, kommunikasjonsrådgivere i tolletaten
Et systematisk klarspråksarbeid i tolletaten førte til at antall purringer på årsavgiftskrav gikk ned. Våre målinger viser at flere brukere enn før forstår brevene, og at de får den informasjonen de trenger om årsavgiften. Hele 92 prosent forstår informasjonen med én gang. I tillegg er flere ansatte enn tidligere fornøyde med måten tolletaten skriver på.

Klart språk gir resultater

Difi har samlet ti eksempler på konkrete effekter av klarspråksarbeid i heftet Klart språk gir resultater. Du kan laste det ned eller bestille papirversjonen av heftet.

Se opptak av andre klarspråksseminar på Vimeo.

Deldette