Utslippsfrie bygg- og anleggsplasser – leverandørkonferanse 15. mai 2017

Her kommer video og presentasjoner fra konferansen.

Publisert: 08. mai 2017, Sist endret: 09. jul 2018

Du finner presentasjonene samlet her

Del 1: Fra pilot til skala

Velkommen

Utslippsfri innovasjon er grønt skifte i praksis

Fremtiden er utslippsfri

Se Frederic Hauges presentasjon her

Fra politikk til handling

Oppsummering og mål for dagen

Se Tina Sølvbergs presentasjon her

10.30 - Del 2: Oslo kommune i front

Fra fossilfrie til utslippsfrie byggeplasser

Se Per Morten Johansens presentasjon her

Vi finner løsninger sammen med andre?

Se Eli Grimsbys presentasjon her

Utfordringer og muligheter for entreprenører og leverandører

Se Randi Lekangers presentasjon her

11.30 - Del 3: Økt etterspørselsvolum: offentlige utbyggeres kommende krav

Omfanget av kommende anskaffelser på overordnet nivå de neste fem år

Etterspørselsvolum fra byggeherresiden

Se Morten Dybeslands presentasjon her

Etterspørselsvolum fra anleggssiden

Klima og miljøkrav i ny lov om offentlige anskaffelser

Se Hans Olaf Delvikens presentasjon her

12.45 - Del 4: Dialog med markedsaktørene

Diskusjon

Se Tinas Sølvbergs innledning til diskusjon her

14.30 - Del 5: Oppsummering og veien videre

Fra ord til handling - hva må til på veien videre?

Støtte til nullutslippstransport

Se Arnt-Gunnar Liums presentasjon her

Pilot-E sin kommende utlysning

Se Tor Mühlbradts presentasjon her

Oppsummering og konkret prosess videre

Se Tina Sølvbergs oppsummering her

Deldette