Se opptak: 7. april «Endring til frokost – fra krise til endring»

Se opptak med Frode Forfang, direktør i Utledningsdirektoratet (UDI) og Ingrid Olram, områdedirektør i asylavdelingen. Vi spurte direktør Frode Forfang hvordan han som toppleder jobbet med endringsledelse knyttet til flyktningkrisen. Hvordan skiller endringsledelse seg fra vanlig ledelse? Kan man bygge endringskultur og hvordan gjøres det? Hva er viktig for en toppleder i endringsprosesser?

Universell utforming

Sikkerhet – et hinder for tilgjengelighet?

Difis tilsyn for universell utforming av IKT og Difis kompetansemiljø for informasjonssikkerhet hadde i oktober lunsjseminar med tema sikkerhet – et hinder for tilgjengeliget? Video av presentasjonene er nå tilgjengelig på nett

Frokostseminar: Utdeling av Klarspråksprisen 2016

Statsråd Jan Tore Sanner delte ut hele fire klarspråkspriser 27. februar 2017. Tone Fagerholt fikk utmerkelsen «Årets trekkhund» 2016, temaprisen gikk til Lånekassen for e-posten om regelendringer for grunnstipend, mens Skattedirektoratet og Stavanger kommune ble tildelt klarspråksprisene for staten og kommunene.

#Feiltrinn 2016

Fredag 9. desember 2016 arrangerte Difi og DOGA konferansen #Feiltrinn - fra nullfeilskultur til innovasjonskultur. Her finner du opptak og presentasjoner fra konferansen.

Sider