Se opptak: Faglig arena for informasjonsforvaltning - juridiske hindre, eller et hav av uutnyttede muligheter?

Ofte skylder vi på lovverket som hinder for datadeling. Holdninger og kultur kan også ha skyld i mangelfull utnyttelse av data. Vi vil gå inn i dette temaet igjen og både inkludere inntoget av personvernforordningen, hva det vil si for mulighetene for deling og gjenbruk og hvilke løsninger vi bør begynne å tenke på. Forvaltningslovsutvalgets arbeid aktualiserer også igjen dette temaet. I tillegg presenterer vi resultatet fra felles datakatalog omkring beskrivelsen av hjemmel og formål for datasett.

Digitaliseringskonferansen 2017

Her kan du se opptak og presentasjoner fra konferansen. På Twitter @difi_no og #digikonf finner du kommentarer fra deltakere og andre til konferansen.

"Endring til frokost" - Difis møteserie om endringsledelse 24. mai

Her finner du opptak og presentasjoner fra vårt tredje frokostmøte om endringsledelse i praksis. Endring til frokost handler om å gjøre endringsledelse praktisk og å dele erfaringer, metoder og kunnskap på tvers av offentlig sektor. På dette møtet hadde vi besøk av Nina Sedvartsen Dudek og Stian Norli fra Arkivverket som delte sine erfaringer knyttet til endringsledelse.

Se opptak: 7. april «Endring til frokost – fra krise til endring»

Se opptak med Frode Forfang, direktør i Utledningsdirektoratet (UDI) og Ingrid Olram, områdedirektør i asylavdelingen. Vi spurte direktør Frode Forfang hvordan han som toppleder jobbet med endringsledelse knyttet til flyktningkrisen. Hvordan skiller endringsledelse seg fra vanlig ledelse? Kan man bygge endringskultur og hvordan gjøres det? Hva er viktig for en toppleder i endringsprosesser?

Sider