Erfaringsseminar om tidstyvfangst i forvaltningen 28. mai 2015

Tema for seminaret var hvordan departementene og virksomhetene kan organisere og gjennomføre arbeidet med å utvikle tiltak på de problemer som er meldt inn, og ansvars- og oppgavefordelingen mellom departement og virksomhet. I tillegg presenterte Innovasjon Norge hvordan de jobber med kunderetting og fjerning av tidstyver.

Publisert: 29. mai 2015, Sist endret: 28. mar 2017

Åpning og status for tidstyvarbeidet, ved prosjektleder Mette Mannsåker, Difi 

Offentlige anskaffelser den største tidstyven? Hvilke utfordringer og muligheter gir tidstyvjakten for å forenkle anskaffelsesarbeidet, ved seniorrådgiver Carsten Eriksrud fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) og seniorrådgiver Anders W. Skumsnes fra Difis avdeling for anskaffelser (ANS)

Slipp kundens stemme til ufiltrert. Hvordan jobber Innovasjon Norge med kunderetting og fjerning av tidstyver, ved Mona Skaret, direktør Vekstbedrifter og Klynger og Unn Elin Hatlelid, leder Digitalisering og forretningsapplikasjoner, begge fra Innovasjon Norge

Deldette

Kontakt