Nytt regelverk for offentlige anskaffelser og Difis veiledning 24. januar 2017

Her finner du lenke til videoer og presentasjoner fra kurset.

Publisert: 23. jan 2017, Sist endret: 28. mar 2017

Innhold

09.00 Gjennomgang av de viktigste endringene i regelverket og overordnet om Difis veiledning

Presentasjon ved seksjonsjef Bente Hagelien, Difi

09.30 Overordnede krav til anskaffelsespraksis og vektlegging av livssykluskostnader. Krav til å ivareta samfunnsansvar med særlig vekt på miljø

Presentasjon ved seniorrådgiver Ingrid Bjerke Kolderup, Difi

10.10 Sosialt ansvar og begrensning i antall ledd i leverandørkjeden

Presentasjon ved seniorrådgiver Anne Cathrine Jacobsen, Difi

10.40 Krav om bruk av lærlinger i offentlige kontrakter

Presentasjon ved seniorrådgiver Jannicke Klepp Tryggestad, Difi

11.30 Anskaffelsesprosedyrer - Særig fokus på anskaffelser etter del I og del II i FOA

Presentasjon ved seniorrådgiver Trond G. Amundsen, Difi

11.50 Innovasjonspartnerskap

Presentasjon ved seniorrådgiver Johan Englund, Difi

12.10 Bruk av det europeiske egenerklæringsskjemaet (ESPD)

Presentasjon ved seniorrådgiver Trond G. Amundsen, Difi

12.30 Tilgjengelige verktøy for elektronisk konkurransegjennomføring

Presentasjon ved seniorrådgiver Vibeke Engesæth, Difi

13.00 Slutt 

Deldette