Opent møte om pilot for meldingsutveksling i offentleg sektor

KS, Brønnøysundregistrene og Difi har det siste året samarbeidet om en pilot for meldingsutveksling mellom offentlige virksomheter. Torsdag 3.3 ble det avholdt åpen møte for å fortelle om funnene, veien videre og hva dette betyr for offentlige virksomheter og leverandører.

Publisert: 02. mar 2016, Sist endret: 28. mar 2017

Se videoopptak fra møtet på Vimeo

Føremålet med piloten er å prøve ut korleis eksisterande versjonar av sak-/arkivsystem kan takst i bruk for å oppnå rask utbreiing av digital meldingsutveksling, samstundes som det vert lagt til rette for heilheit, fleksibilitet og framtidig endring. I tillegg undersøker piloten korleis meldingsutveksling mellom offentlege verksemder kan sjåast i samanheng med post til private verksemder.

For å lykkast med piloten og det vidare arbeidet er Brønnøysundregistrene, KS og Difi avhengige av eit tett samarbeid med leverandørar av arkivsystem, fagsystem og andre saksbehandlingsløysningar. På møtet vil vi informere om status i piloten og korleis leverandørar og offentlege verksemder kan involvera seg. Det vil også bli mogleik for bilaterale møter med Brønnøysundregistrene, KS og Difi. 

Piloten er ein oppfølging av Difi-rapport 2015:3 – løsning for meldingsutveksling i offentlig sektor.

Deldette