Temamøte om anskaffelser i IT-prosjekter

Her finner du presetasjoner fra møtet og lenker til relevante sider på anskaffelser.no.

Publisert: 22. nov 2016, Sist endret: 24. mai 2019

Hvorfor vi har laget veileder om anskaffelser i IT-prosjekter

Veilederen sett i sammenheng med prosjektveiviseren og anskaffelsesprosessen.
Ved Bente Hagelien, Mari Vestre, Lars Nokken og Jannicke Klepp Tryggestad, Difi.

Se presentasjon: Hvordan håndterer du anskaffelser i IT-prosjekter?

Se presentasjon av resultater fra SMIOS-forskningsprosjektet

Avklare behov - bruke innovative teknikker for å velge konsept for anskaffelse

Se veiledning på anskaffelser.no om å avklare behov

Lage kravspesifikasjon, forberede og gjennomføre konkurransen

Se veiledning på anskaffelser.no om å forberede konkurransen i et IT-prosekt og å gjennomføre konkurransen ved anskaffelse i et IT-prosjekt

Oppfølging av leveransen med smidigavtalen som eksempel

Se veiledning på anskaffelser.no om å følge opp leveransene i et IT-prosjekt

Mer detaljert gjennomgang av smidigavtalen

Se presentasjon om oppfølging av leveransen

Deldette