Presentasjoner arkiv

Her finner du presentasjoner og opptak til og med 8. mars 2019.

Presentasjoner fra nyere arrangementer finner du under Presentasjoner og opptak.

Opptak og filmer finner du samlet på vår Vimeo-konto.

28.08.18 Orden i eget hus – behov for verktøystøtte i begrepsarbeidet

Planlegger du eller skal du sette i gang med å lage begrepslister eller begrepskataloger i virksomheten din? Savner du eller har du erfaring med verktøystøtte for begrepsarbeid internt og publisering eksternt? Hvilke muligheter gir den eksterne publiseringen? Her finner du opptak og presentasjoner.

08.05.2018 Orden i eget hus - erfaringer og utfordringer i begrepsarbeidet

Planlegger du eller skal du sette i gang med å lage begrepslister eller begrepskataloger i virksomheten din? På dette møtet kan du høre om utfordringer og erfaringer fra arbeidet med definisjoner og begreper hos andre virksomheter i forbindelse med informasjonsforvaltning og "Orden i eget hus". Temaer som ble berørt er bl.a. hva begrepsarbeid handler om, samt erfaringer og utfordringer knyttet til forankring, organisering, kompetanse, flerspråklighet osv.

Sider

Kontakt