Presentasjoner arkiv

Her finner du presentasjoner og opptak til og med 8. mars 2019.

Presentasjoner fra nyere arrangementer finner du under Presentasjoner og opptak.

Opptak og filmer finner du samlet på vår Vimeo-konto.

Nokios 2009: IKT i offentlig sektor: Hva vil vi med det? Hvordan får vi det til?

Eldrebølgen vil øke kravene til offentlig sektor i Norge i løpet av det neste tiåret. I tillegg vil befolkningen forvente stadig mer av offentlige tjenester, når det gjelder at tjenestene er tilrettelagt for hver enkelt av oss og lette å ta i bruk. Av Hans Christian Holte, direktør i Difi og paneldebattdeltager på NOKIOS 2009.

Nokios 2009: Prosjektveiviseren

Prosjektveiviseren skal styrke ledelse, planlegging og kvalitet i offentlige IKT-prosjekter, samt medvirke til økt metodisk og organisatorisk samordning på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer. Sentralt for Prosjektveiviseren er å sikre bruk og utvikling av felleskomponenter (eksempelvis eID), bruk av vedtatte arkitekturprinsippene og etterlevelse av referansekatalogen for IT-standarder i offentlig sektor.  Av Jens Nørve, avdelingsdirektør i Difi og foredragsholder på NOKIOS 2009.    

Nokios 2009: Offentlige anskaffelser - regler og retningslinjer

Formuleringen "Offentlige anskaffelser - regler og retningslinjer" vekker diverse reaksjoner, fra gjesp til bekymring til handlingslammelse. Dette er naturlig når reglene er så komplekse, og når trusselen om å måtte forklare seg for Klagenemda for offentlige anskaffelse (KOFA) oppleves som truende. Av Martin Standley, seniorrådgiver i Difi og foredragsholder på NOKIOS 2009.   

Stor internasjonal anskaffelseskonferanse

I forbindelse med Norges ledende rolle i PEPPOL-prosjektet (Pan-European Public Procurement Online), arrangerete Difi i samarbeid med NHO i mai 2009 en stor internasjonal konferanse om fremtidens offentlige anskaffelser.

Høyringskonferanse om ny kommunikasjonspolitikk for staten

Kommunikasjonssamfunnet har endra seg betydeleg sidan den statlege informasjonspolitikken vi har i dag vart utarbeidd i 1993.  Regjeringa har difor sendt eit forslag til ny kommunikasjonspolitikk for staten på høyring med høyringsfrist 1. juli.

Sider

Kontakt