Presentasjoner arkiv

Her finner du presentasjoner og opptak til og med 8. mars 2019. Presentasjoner fra nyere arrangementer finner du under Presentasjoner og opptak.

Opptak og filmer finner du samlet på vår Vimeo-konto.

Høyringskonferanse om ny kommunikasjonspolitikk for staten

Kommunikasjonssamfunnet har endra seg betydeleg sidan den statlege informasjonspolitikken vi har i dag vart utarbeidd i 1993.  Regjeringa har difor sendt eit forslag til ny kommunikasjonspolitikk for staten på høyring med høyringsfrist 1. juli.

Sider

Kontakt