Direktoratenes faglige rolle – en rolle under økende press?

Temaet for denne rapporten er direktoratenes faglige rolle. Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har gjennomført prosjektet for å belyse hvordan den faglige rollen oppfattes og for å identifisere relevante utfordringer relatert til den faglige rollen.

Publisert: 02. des 2008, Sist endret: 23. feb 2015

I rapporten er vi særlig opptatt av forholdet mellom direktoratenes faglige rolle og departementenes rolle som sekretariat for politisk ledelse. Vi drøfter hva som ligger i den faglige rollen og presenterer funn fra en kartlegging om hvordan direktoratenes rolle som premissleverandør for departementene ivaretas.

Rapporten drøfter også hvorvidt den faglige rollen er i ferd med å få økt betydning eller om den tvert i mot er under økende press. Vi angir også noen temaer for videre utviklingsarbeid og legger da særlig vekt på hvordan direktoratenes faglige rolle kan styrke grunnlaget for langsiktighet og politiske beslutninger og bidra til større åpenhet og en offentlig debatt.

Pressemelding om rapporten: Direktoratenes faglige rolle - en rolle under økende press?