På sporet av kjønnsperspektivet

Rapporten utgjør sluttrapporten i en 3-årig følgeevaluering om hvordan departementene har arbeidet med å integrere et kjønns- og likestillingsperspektiv i budsjettarbeidet.

Publisert: 15. feb 2009, Sist endret: 16. feb 2015

Prosjektet har vurdert hvor langt departementene har kommet med hensyn til å integrere et kjønnsperspektiv i budsjettarbeidet og har tatt sikte på å besvare følgende problemstillinger:

- I hvilken grad har det skjedd en mer helhetlig og bedre forankret integrering av kjønns- og likestillingsperspektivet i budsjettarbeidet?
- Skjer det en utvikling i ønsket retning over tid?
- Hvordan er den gjensidige avhengigheten mellom overordnede føringer og tiltak på departementsnivå?
- Hvordan fungerer statsbudsjettet som utviklingskontekst
- Hva er suksesskriteriene for å lykkes?

Pressemelding om rapporten: På sporet av kjønnsperspektivet