Undersøkelse om statlig informasjonspolitikk

I forbindelse med arbeidet med ny statlig kommunikasjonspolitikk har Direktoratet for forvaltning og IKT gjennomført en kartlegging av hva toppledere og kommunikasjonssjefer i departementer, direktorater/tilsyn og hos fylkesmennene mener om dagens statlige informasjonspolitikk, hvordan den praktiseres i dag og hvilke forventninger og innspill de har til en ny statlig kommunikasjonspolitikk.

Publisert: 31. mar 2009, Sist endret: 16. feb 2015

Undersøkelsen ble gjennomført i perioden desember 2007 – januar 2008.

Pressemelding om rapporten: Undersøking om informasjonspolitikken