Nye takter – nye tider? En gjennomgang av Rikskonsertene

Gjennomgangen omfatter Rikskonsertenes virksomhetsområder (skolekonserter, offentlig konserter og utenlandskonserter) samt ressursutnytting og organisering.

Publisert: 15. sep 2009, Sist endret: 06. jan 2015

I kap. 2 er det gitt en redegjørelse for metode og datagrunnlag for rapporten.
I kap. 3 er det gjengitt en del fakta om Rikskonsertenes oppgaver, organisering, bemanning og økonomi.
I kap. 4 er det gitt en oversikt over Rikskonsertenes mål og resultater, og en oppsummering fra intervjurunden om forholdet til eksterne aktører (primært fylkeskommuner, utøvere og arrangører), om forholdet til styre og departement, og om Rikskonsertene internt.
I kap. 5 er det gjort en del analyser av ressursutnyttingen i konsertproduksjonen og støttefunksjonene.
I kap. 6 er det en vurdering av de endringer som har skjedd i forutsetningene for Rikskonsertenes virksomhet, en oppsummering av hvordan Rikskonsertene har håndtert utfordringer som følger av disse endringene, samt enkelte råd og anbefalinger om hvordan det bør arbeides videre med dette.

Pressemelding om rapporten: Nye tider - nye takter? En gjennomgang av Rikskonsertene

 

Kontakt