Innbyggerundersøkelsen 2010 - Inntrykk av å bo i kommunen og i Norge

Rapporten går igjennom de viktigste resultatene fra Innbyggerundersøkelsens del 1 som ble gjennomført sommeren og høsten 2009 (del 2 gjennomføres i 2010).

Publisert: 14. jan 2010, Sist endret: 31. okt 2018

Innbyggerundersøkelsen skal gi et bedre kunnskapsgrunnlag for å videreutvikle offentlige tjenester.

Resultatene i rapporten gir økt innsikt i innbyggernes oppfatninger og erfaringer på tjenesteområder som oppvekst, utdanning, kunnskap, helse og omsorg, inkludering i fellesskapet, trygghet, sikkerhet, støtte, økonomi, samferdsel, kultur og kommunikasjon.

Pressemelding om rapporten: Offentlige tjenester i Norge: Mye bra, men også mye å ta tak i