Europakommisjonens hospitantordning

Difi har gjennomført en evaluering av forvaltningens bruk av Europakommisjonens hospitantordning.

Publisert: 10. feb 2010, Sist endret: 11. mar 2015

UD ser på ordningen som et viktig virkemiddel i styrkingen av forvaltningens europakompetanse. Gjennom å øke kunnskapen om hvordan ordningen fungerer i dag, kan man sikre en effektiv og samordnet bruk av hospitantordningen. Det er generelt en positiv oppfatning av dagens rutiner, men det fremkommer enkelte forbedringspunkter for å optimalisere ordningen.

Difi foreslår at det settes i gang tiltak i forbindelse med: forbedring av søknadsprosessen og forberedelsesfasen, etablering av praksis for retningslinjer, opprettelse av et kontaktpunkt i Brussel og bruk av den opparbeidede kompetansen.

Pressemelding om rapporten: Europakommisjonens hospitantordning