Medarbeiderundersøkelse i staten 2010

Medarbeiderundersøkelsen 2009/10 er en oppfølging av tilsvarende undersøkelse i 2007

Publisert: 16. apr 2010, Sist endret: 09. jan 2015

Undersøkelsen er gjort blant 2600 medarbeidere og ledere i det statlige tariffområdet, og kartlegger respondentenes oppfatning av faktorer som jobbinnhold, arbeidsmiljø, kompetanseutvikling, endringsprosesser og ledelse.

Pressemelding om rapporten: Medarbeiderundersøkelsen i staten 2010