Innbyggerundersøkelsen 2010 - del 2

Denne rapporten går igjennom de viktigste resultatene fra Innbyggerundersøkelsens del 2 som ble gjennomført våren og sommeren 2010. Del 2 er kun besvart av brukerne, og bestod av 23 ulike spørreskjemaer, ett for hver virksomhetstype. Denne ble sendt ut til over 11000 respondenter og vi fikk inn mer enn 6000 svar.

Publisert: 17. nov 2010, Sist endret: 10. jun 2015

Innbyggerundersøkelsen er en av de største brukerundersøkelsene av forvaltningen i Norge. Den skal gi et bedre kunnskapsgrunnlag for å vurdere utviklingen av offentlige tjenester på tvers av sektorer, og gi kunnskap som kan bidra til å videreutvikle offentlige virksomheter på sikt. Resultatene i denne rapporten gir økt innsikt i brukernes oppfatninger av virksomheter innen områdene oppvekst og utdanning, helse, omsorg, myndighetsorganer og Den norske kirke.

Pressemelding om rapporten: Mange fornøyde brukere, men fortsatt forbedringspunkter