Hva skjer i departementene? Om utfordringer og utviklingsbehov

Rapportens hovedtema er å belyse hvilke utfordringer departementene som organisasjoner står overfor i årene framover.

Publisert: 22. nov 2011, Sist endret: 17. mar 2016
  • Som et bakteppe dokumenterer rapporten i kap. 3 noen hovedtrekk ved utviklingen av departementene det siste tiåret.
  • På grunnlag av en bredt anlagt intervjurunde blant ledere i departementene blir det i kap. 4 gjengitt hvordan informantene opplever utfordringene.
  • I kap. 5 reises en del sentrale problemstillinger omkring de krav og forventninger som omgir departementene.
  • I kap.6 skisseres en del ideer og temaer til vurdering for ev. utviklingsarbeid.

Pressemelding om rapporten: Mindre skille mellom fag og politikk

Kontakt