Lokalisering av statlige virksomheter. En kartlegging i perioden 2006-2010

Den viktigste årsaken til at antall arbeidsplasser i statlig forvaltning har økt med om lag 12 pst i perioden 2006-2010, er vekst innenfor eksisterende virksomheter.

Publisert: 15. mar 2012, Sist endret: 07. jan 2015

UH- sektoren har økt mest. Antall arbeidsplasser i helseforetakene har økt med én pst. Virksomhetene i undersøkelsen opplever gjennomgående at de har få frihetsgrader når det gjelder lokalisering. Erfaringsinnhentingen gir grunnlag for å trekke fram følgende forhold som bør vurderes når statlige arbeidsplasser skal (ut)lokaliseres:

  • Størrelsen på enheten
  • Størrelsen på lokaliseringssted
  • God transportinfrastruktur og raske/rimelige reiseruter
  • Gode, relevante utdanningsinstitusjoner i nærheten
  • God fjernledelse
  • God håndtering av kulturforskjeller
  • Gode digitale verktøy for sakshåndtering, samhandling og kommunikasjon

Pressemelding om rapporten: Lokalisering av statlige arbeidsplasser - en kartlegging