Evaluering av Politidirektoratet

Evalueringen viser at Politidirektoratet (POD) ikke har innfridd forventningene fra 2001.

Publisert: 01. mar 2013, Sist endret: 07. jan 2015

JD og POD har ikke et tilstrekkelig tydelig og omforent bilde av hva PODs direktoratsrolle skal omfatte og hvordan den skal utøves. Dette medfører bl.a. at POD ikke har ivaretatt en faglig rolle i tilstrekkelig grad, verken overfor departementet, ut mot etaten eller som en viktig aktør i samfunnsdebatten. De har også vært tilbakeholdne mht. styring og ledelse av etaten. Difi har identifisert følgende sentrale utviklings- og forbedringspunkter:

- Behov for å revurdere PODs rammebetingelser
- Tillitsbygging, ledelse og lederskap på alle nivåer må prioriteres og videreutvikles
- PODs faglige rolle må styrkes
- IKT må ses i et utviklingsperspektiv
- Behov for å utvikle POD som organisasjon

Pressemelding om rapporten: Evaluering av Politidirektoratet

Kontakt