Evaluering av ordningen med desentralisert påtalemyndighet ved Oslo politidistrikt

Med virkning fra 01.01.2014 ble påtalemyndigheten i Oslo politidistrikt omorganisert. Difi har evaluert i hvilken grad Oslo politidistrikt har oppnådd de ønskede effektene med omorganiseringen av påtalemyndigheten i distriktet.

Publisert: 17. feb 2016, Sist endret: 17. feb 2016

Etter Difis vurdering er ordningen i samsvar med et desentralt resultatansvar. Organiseringen legger til rette for effektiv oppgavegjennomføring og oppfølging av mål, prioriteringer og resultatkrav fra riksadvokaten og Politidirektoratet, men Difi har ikke grunnlag for å si at omorganiseringen alene har ført til bedre resultatoppnåelse.

Difi anbefaler å videreføre den desentraliserte organiseringen av påtalejuristene. En styrking av påtalesporet, inklusive fagutvikling og rollen som påtaleavsnittsleder, anbefales også.  

Det er Oslo politidistrikt som har vært oppdragsgiver.

Kontakt