Kartlegging av miljøkrav i offentlige anskaffelser 2015

Difi har i august 2016 gjennomført en kartlegging av 244 konkurranser som ble utlyst på Doffin i 2015, relatert til bruken av krav og kriterier i konkurransegrunnlaget knyttet til samfunnsansvar og miljøaspekter.

Publisert: 22. nov 2016, Sist endret: 23. nov 2016

Fire hovedkategorier er valgt ut som spesielt interessante: Møbel (50), yrkesklær (46), IKT-utstyr (48) og transport (100). Rapporten dokumenterer at hverken stat eller kommune legger nok vekt på miljø ved anskaffelser.

 

Kontakt