Utvikling i antall arbeidsforhold i stats- og sentralforvaltningen

I dette notatet presenterer vi utviklingen i antall arbeidsforhold i staten, statsforvaltningen og sentralforvaltningen. Fra 2017 til 2018 har antall arbeidsforhold i hele staten økt med 1,2 prosent.

Publisert: 20. sep 2019, Sist endret: 14. okt 2019

Det er særlig en vekst i arbeidsforhold i høgskolene og universitetene og i Politi- og lensmannsetaten. Sammenlignet med den generelle sysselsettingsveksten, på 2,1 prosent fra 2017-2018, øker antall arbeidsforhold i staten mindre.

I sentralforvaltningen er det en nedgang i antall arbeidsforhold i departementene og en økning i direktoratene fra 2017 til 2018. Justert for omorganiseringer er det imidlertid en nedgang i antall arbeidsforhold i både departementene og direktoratene.