Nytt kunnskapsgrunnlag om statens kommunikasjonspolitikk

Statens kommunikasjonspolitikk er lite kjent i forvaltningen, men statlige virksomheter legger i stor grad de sentrale prinsippene til grunn for kommunikasjonsarbeidet sitt. Det er også behov å aktualisere og utvikle kommunikasjonspolitikken på noen områder.

Publisert: 03. jan 2020, Sist endret: 03. jan 2020

Difi har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) utviklet et kunnskapsgrunnlag om statens kommunikasjonspolitikk. Statens kommunikasjonspolitikk ble vedtatt i eksisterende versjon for ti år siden.

Kunnskapsgrunnlaget er samlet i ett notat som skal gi KMD et bedre grunnlag til å vurdere om og eventuelt hvordan kommunikasjonspolitikken skal revideres. I notatet gir Difi også konkrete anbefalinger til det videre arbeidet. Difi har innhentet innspill og synspunkter fra departementer, statlige etater og fylkesmannsembetene. Vi har også fått innspill fra Norsk presseforbund.

Difi ser blant annet behov for å styrke kommunikasjonspolitikkens status, men vi anbefaler ikke å lovfeste den. Vi foreslår å erstatte "politikk"-begrepet med prinsipper eller retningslinjer for kommunikasjon i staten. Difi anbefaler også å knytte statens kommunikasjonspolitikk tettere til lederplakaten og opplæringsaktiviteter for ledere og nyansatte.

Det har vært nødvendig å avgrense arbeidet. Selv om notatet ikke dekker alle relevante temaer og spørsmål, inneholder notatet ny kunnskap, dokumentasjon og funn som vi mener kan bidra til å videreutvikle og prioritere den fremtidige innsatsen på statens kommunikasjonspolitikk.
 

Kontakt