Digital postkasse til innbygger

Se statistikk for bruken av digital postkasse til innbygger, blant innbyggerne og offentlige virksomheter.

Publisert: 06. feb 2016, Sist endret: 10. jun 2020

2 348 240

innbyggere har digital postkasse per 10.06.2020

678

virksomheter sender digital post per 10.06.2020

Tall i boksene over oppdateres ukentlig. Figuren under oppdateres med månedstall.

Figuren viser bruksstatistikk for digital postkasse til innbygger, blant innbyggerne og offentlige virksomheter. 

En digital postkasse er en sikker løsning der innbygger mottar og oppbevarer viktig post, som for eksempel vedtak, helseopplysninger eller annen sensitiv informasjon. Les mer om fellesløsningen her.

Kilde:

Trafikkdata Digital postkasse til innbygger, Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

Postkasseleverandørene Digipost og e-Boks

Folkemengde, etter kjønn og ettårig alder. 1. januar (K), Statistisk sentralbyrå (SSB)

Neste oppdatering:20. i påfølgende måned

Deldette