eSignering

Figuren viser antall signeringer og antall virksomheter som bruker den digitale signeringsløsningen eSignering.

Publisert: 06. feb 2016, Sist endret: 17. jan 2020

324

virksomheter bruker eSignering per desember 2019

Figuren viser antall virksomheter som bruker den digitale signeringstjenesten eSignering, og antall signeringer som utføres gjennom eSignering per måned.

Les mer om fellesløsningen her.

Kilde:

Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi)

Neste oppdatering:20. i påfølgende måned

Deldette