Informasjonssikkerhet

56,4 %

av statlige virksomheter har opplevd forsøk på identitetstyveri.

Figuren viser hvor stor andel av statlige virksomheter i Norge som har opplevd ulike sikkerhetsproblemer. Det er spesielt to typer sikkerhetsproblemer som øker kraftig, det ene er IKT-utstyr på avveie, og det andre er forsøk på identiftetsstyveri. Det er mulig å legge til eller ta bort ulike former for sikkerhetsproblemer øverst i figuren. 

Kilde:Bruk av IKT i staten - SSB
Neste oppdatering:Juni 2018