Innbyggernes bruk

9 av 10

internettbrukere sender og/eller mottar e-post.

Figuren viser at 90 prosent av de som bruker internett, sender eller mottar e-post. Det er mulig å velge flere kategorier i figuren, for å se hvilke tjenester norske innbyggere benytter seg av på internett. 

Kilde: Bruk av IKT i husholdningene 2016 - SSB 
Neste oppdatering: Andre halvår 2017 

 

32 %

av de som bruker internett netthandlet fra EU-land i 2015.

Figuren viser at det er en stigning i andel internettbrukere som netthandler fra EU-land. I 2013 netthandlet 27,8 prosent av internettbrukere fra EU-land, mens tallet for 2015 var 32,4 prosent. 

Det er mulig å legge til flere land i figuren for sammenligning. 

Kilde: Digital Agenda Scoreboard key indicators
Neste oppdatering: Andre halvår 2017

 

8 av 10

internettbrukere hadde vært i kontakt med offentlig myndighet på internett i 2015.

Figuren viser at de som bruker internett i økende grad også bruker denne kanalen til kontakt med offentlige myndigheter. For 2015 var andelen som hadde brukt internett til kontakt med offentlig myndighet de siste 12 månedene på 81,3 prosent. 

Kilde: Digital Agenda Scoreboard key indicators
Neste oppdatering: Andre halvår 2017

 

93,5 %

av husholdninger med lav inntekt har tilgang til internett.

Figuren viser en stigning i andelen av husholdninger med lav inntekt som har tilgang til internett. 93,5 prosent av husholdningene med lav inntekt hadde tilgang til internett i 2015. Dette er langt over det europeiske gjennomsnittet der 62,3 prosent av husholdningene med lav inntekt har tilgang til internett. 

Det er mulig å legge til flere land i figuren for å sammenligne. 

Kilde: Digital Agenda Scoreboard key indicators 
Neste oppdatering: Andre halvår 2017

 

1,4 %

av innbyggerne i Norge har aldri brukt internett.

Figuren viser at andel innbyggere i Norge som aldri har brukt internett faller. I 2007 var det 10,7 prosent som aldri hadde brukt internett, i 2015 var det 1,4 prosent. Figuren viser også at Norge ligger mye bedre ann en gjennomsnittet i Europa på dette området. 

Det er mulig å legge til flere europeiske land i figuren for sammenligning. 

Digital Agenda Scoreboard viser også at 79,8 prosent av alle innbyggere i Norge har basis eller mer enn basis ferdigheter når det kommer til bruk av IKT. 

Kilde: Digital Agenda Scoreboard key indicators 
Neste oppdatering: Andre halvår 2017