Innbyggernes bruk

90 %

mellom 16 og 79 år bruker internett til banktjenester.

Fiuren viser hva internettbrukerne i Norge faktisk bruker internett til. Det er mulig å velge mellom ulike internett aktiviteter, det er også mulig å flitrere på alder og kjønn. 

Kilde:Bruk av IKT i husholdningene 2016 - SSB 
Neste oppdatering:Andre halvår 2017 

 

37 %

av de som bruker internett netthandlet fra EU-land i 2016.

Figuren viser at det er en stigning i andel internettbrukere som netthandler fra EU-land. I 2016 netthandlet 37,2 prosent av internettbrukere fra EU-land, dette er en økning på 5 prosent fra 2015. 

Vi handler betydelig mer fra andre EU land enn gjennomsnittet i Europa gjør, men mindre enn et land som Danmark. 

Det er mulig å legge til flere land i figuren for sammenligning. 

Kilde:Digital Agenda Scoreboard key indicators
Neste oppdatering:Første halvår 2018

 

84 %

av internettbrukere var i kontakt med offentlig myndighet på internett i 2016.

Figuren viser at de som bruker internett i økende grad også bruker denne kanalen til kontakt med offentlige myndigheter. For 2016 var andelen som hadde brukt internett til kontakt med offentlig myndighet de siste 12 månedene på 84,7 prosent. 

Kilde:Digital Agenda Scoreboard key indicators
Neste oppdatering:Første halvår 2018

 

95,6 %

av husholdninger med lav inntekt har tilgang til internett.

Figuren viser en stigning i andelen av husholdninger med lav inntekt som har tilgang til internett. 95,6 prosent av husholdningene med lav inntekt hadde tilgang til internett i 2016. Dette er langt over det europeiske gjennomsnittet der 67 prosent av husholdningene med lav inntekt har tilgang til internett. 

Det er mulig å legge til flere land i figuren for å sammenligne. 

Kilde:Digital Agenda Scoreboard key indicators 
Neste oppdatering:Første halvår 2018

 

1,6 %

av innbyggerne i Norge har aldri brukt internett.

Etter en langvarig positiv utvikling siden 2006 ser vi nå at andelen innbyggere i Norge som aldri har brukt internett stabiliserer seg rundt 1,5 prosent. Vi ser også at Norge ligger mye bedre ann en gjennomsnittet i Europa på dette området. 

Det er mulig å legge til flere europeiske land i figuren for sammenligning. 

Digital Agenda Scoreboard viser også at 74,8 prosent av alle innbyggere i Norge har basis eller mer enn basis ferdigheter når det kommer til bruk av IKT. 

Kilde:Digital Agenda Scoreboard key indicators 
Neste oppdatering:Første halvår 2018