Kart over innbyggere med digital postkasse

Se hvor mange som har opprettet en digital postkasse i de ulike kommunene.

Publisert: 03. apr 2019, Sist endret: 12. des 2019

Her finner du kart og tabell over andel innbyggere over 15 år som har opprettet en digital postkasse i hver enkelt kommune. Tallene blir oppdatert månedlig.

NB: Det ble den 1. april hentet ut ny oversikt over antall innbyggere i kommunene, så innbyggere med vekst i innbyggertall kan ha fått en redusert prosentandel med digital postkasse. 

Kilde:

Trafikkdata digital postkasse til innbygger, Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

Folkemengde, etter kjønn og ettårig alder. 1. januar (K), Statistisk sentralbyrå (SSB)

Neste oppdatering:Månedlig oppdatering

Deldette